RLB23 Starověká náboženství Předního východu

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 14:00–15:40 G02, Pá 12. 4. 14:00–15:40 G02, Pá 10. 5. 14:00–15:40 G02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace
Kurz přibližuje náboženské systémy starověkého Egypta, Mezopotámie a Syropalestiny. Podává jejich obecnou charakteristiku, přičemž jednotlivá náboženství zároveň zasazuje do konkrétních geografických a historických souvislostí. Poskytuje přehled jejich mytologického pozadí, struktury panteonu a nejdůležitějších kultovních zvyklostí včetně charakteristiky kněžské vrstvy a kultovního kalendáře.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- demonstrovat základní faktografickou znalost o náboženstvích starověkého Egypta, Mezopotámie a Syropalestiny;
- aplikovat základní terminologii užívanou při studiu starověkých náboženství Předního východu;
- interpretovat hlavní literární a archeologické prameny související s tématem;
- srovnat hlavní kosmogonické a vegetativní mýty starověkého Předního východu;
- charakterizovat typologickou katagorii starověkých náboženství, včetně jejich specifických rysů na Předním východě.
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu. (1) Obecná charakteristika starověkých náboženství. (2) Egypt I: Onská kosmogonie a mytické založení egyptského státu. (3) Egypt II: Koncepce Rea a thébská triáda. (4) Egypt III: Usirovský cyklus a pojetí smrti. (5) Seminární rozprava I: Achnatonův Hymnus na Slunce. (6) Mezopotámie I: Přehled mezopotamských panteonů. (7) Mezopotámie II: Kultovní život. (8) Seminární rozprava II: Enúma eliš. (9) Syropalestina I: Přehled kanaánských panteonů, transformace božstev. (10) Syropalestina II: Kultovní život. (11) Seminární rozprava III: Baalovský cyklus. (12) Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • Heller, Jan. Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 2. vyd. Praha: ÚCN - Kalich, 1988.
  neurčeno
 • BOTTÉRO, Jean. Nejstarší náboženství Mezopotámie. Translated by Jiří Prosecký. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 287 s. ISBN 8020013482. info
 • DAVID, Ann Rosalie. Náboženství a magie starověkého Egypta. Translated by Hana Vymazalová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2002. 485 s. ISBN 8073416980. info
 • Religions of the ancient world : a guide. Edited by Sarah Iles Johnston. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. xvii, 697. ISBN 0674015177. info
 • Der Alte Orient : Geschichte und Kultur des alten Vorderasien. Edited by Jean Bottéro - Barthel Hrouda. München: C. Bertelsmann, 2003. 463 s. ISBN 3809415707. info
Výukové metody
Přednášky, tři seminární rozpravy na základě domácí četby a vlastních písemných komentářů, závěrečný písemný test.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kolokviem
(a) přiměřená aktivní účast v seminářích;
(b) elektronicky odevzdané komentáře k seminárním rozpravám;
(c) úspěšné absolvování závěrečného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/RLB23