RLB41 Biblická archeologie

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLB41/01: každý lichý čtvrtek 10:50–12:25 G24, D. Papoušek
RLB41/02: Pá 10. 3. 10:50–12:25 J22, Pá 7. 4. 10:50–12:25 J22, Pá 5. 5. 10:50–12:25 J22, D. Papoušek
Předpoklady
RLA05 Judaismus || RLKA05 Judaismus || RLB23 St. náboženství Před. východu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace
Předmět přibližuje archeologii oblastí souvisejících s biblickými texty Starého i Nového zákona. Soustřeďuje se zejména na bližší charakteristiku starověké Syropalestiny (Kanaánu), kde krystalizovalo staroizraelské náboženství, poexilní judaismus i křesťanství. Podává přehled archeologického vývoje této oblasti od nejstarších dokladů paleolitického stáří až po sklonek starověku, tedy dobu raného judaismu a raného křesťanství.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- demonstrovat základní faktografickou znalost o archeologii starověké Syropalestiny;
- aplikovat základní terminologii užívanou v biblické archeologii;
- interpretovat hlavní archeologické prameny související s tématem;
- využít archeologické prameny při interpretaci biblického textu;
- rozlišit mezi biblickou archeologií jako pomocnou teologickou disciplínou a nezávislým vědeckým oborem.
Osnova
  • (0) Úvodní informace k předmětu. (1) Geografie a periodizace Syropalestiny. (2) Dějiny biblické archeologie. (3) Paleolit. Neolit. Chalkolit. (4) Raná a střední doba bronzová. (5) Pozdní doba bronzová. (6) Seminární rozprava I: Cesta k monoteismu v konfrontaci biblických a mimobiblických pramenů. (7) Doba železná I-II. Babylónská a perská epocha (doba železná III) (8) Seminární rozprava II: Chizkijáš a Sinacherib v judských a asyrských pramenech. (9) Helénistická epocha. (10) Římská epocha. (11) Seminární rozprava III: Ježíšovo ukřižování a pohřeb ve světle archeologie. (12) Závěrečný test.
Literatura
  • FINKELSTEIN, Israel a Neil Asher SILBERMAN. Objevování Bible : svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 329 s. ISBN 9788070218693. info
  • JEPSEN, Alfred. Královská tažení ve starém Orientu : od Sinuheta k Nabukadnezarovi. Praha: Vyšehrad, 1997. 239 s. ISBN 8070212136. info
  • BARDTKE, Hans. Příběhy ze starověké Palestiny : tradice, archeologie, dějiny. Edited by Miloš Bič, Translated by Jindřich Slabý. Vydání druhé. Praha: Vyšehrad, 1990. 300 stran. ISBN 8070210265. info
  • KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových. Translated by Vladimír Petkevič. 2. vyd. Praha: Zvon, 1996. 486 s. ISBN 80-7113-179-2. info
  • The archaeology of ancient Israel. Edited by Amnon Ben-Tor, Translated by R. Greenberg. New Haven: Yale University Press, 1992. xxi, 398. ISBN 0300059191. info
Výukové metody
Přednášky, tři seminární rozpravy na základě domácí četby a vlastních písemných komentářů, závěrečný písemný test.
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia:
(a) aktivní účast v seminárních rozpravách;
(b) elektronicky odevzdané komentáře k zadané seminární četbě;
(c) závěrečný písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2006, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/RLB41