RLBcB206 Římské náboženství

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLBcB206/Kombi01: Pá 15. 3. 8:00–9:40 G25, Pá 26. 4. 8:00–9:40 B2.34, Pá 24. 5. 8:00–9:40 B2.34, A. Chalupa
RLBcB206/Prez01: Po 10:00–11:40 K24, kromě Po 15. 4., A. Chalupa
Předpoklady
! RLB206 Římské náboženství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 82/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty religionistiky (a rovněž případné zájemce z řad studentů klasické filologie nebo klasické archeologie) se základními rysy římského náboženství a napomoci tak bližšímu pochopení mechanismů jeho fungování. Po představení jednotlivých aktérů (bohové a lidé) a náboženských fenoménů (místa, svátky, rituály atd.) bude římské náboženství představeno v diachronní historické perspektivě jako živý, vnitřně se proměňující systém reagující na vlivy přicházející z okolního prostředí. Přednášky budou doplněny o dva semináře věnované důkladnějšímu rozboru důležitých pramenných textů. Pozornost bude rovněž věnována zdůraznění odlišností Římského náboženství od podoby a funkce náboženství v novodobém evropském světě, formovaných křesťanstvím jako po dlouhou dobu normativní náboženskou tradicí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- prokáže širší a důkladnější obeznámenost s klíčovými aspekty římského náboženství
- bude obeznámen se základním vývojem a trendy v jeho studiu v průběhu 20. a na prahu 21. století
- bude kriticky interpretovat nejznámější pramenné texty a archeologické nálezy
- rozlišovat nejzásadnější strukturální odlišnosti římského náboženství v porovnání s monoteistickými náboženskými tradicemi
Osnova
 • 0. Úvodní hodina; 1. Římské náboženství - základní charakteristika; 2. Řím - základní historický přehled; 3. Lidé: kněžská kolegia; 4. Bohové: římský panteon a jeho struktura; 5. Místa: chrámy a jiné prostory sakrálního významu; 6. Kult: rituály, svátky a římský kalendář; 7. Seminář I.; 8. Fungování římského náboženství - divinace a usmiřování prodigií, domácí kult; 9. Římské náboženství: změny a kontinuity; 10. Seminář II.; 11. Římské náboženství - závěrečné shrnutí; 12. Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů. Praha: Vyšehrad, 2007. info
 • BEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 2, A sourcebook. 1st publ. Cambridbe: Cambridge University Press, 1998, xiv, 416 s. ISBN 0-521-45015-2. info
 • SCHEID, John. An Introduction to Roman Religion. Ediburgh: Edinburgh University Press, 2003. ISBN 074861608X. info
  doporučená literatura
 • NORTH, John. Roman Religion. New York - Oxford: Oxford University Press, 2000. info
 • BEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 1, A history. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, xxiv, 454. ISBN 0-521-30401-6. info
Výukové metody
Výuka je konána formou přednášek; přednášky jsou doplněny o dva semináře věnované rozboru pramenných textů.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Úspěšné absolvování písemného testu (podmínkou je získat alespoň 60 ze 100 možných bodů), který představuje vstupní podmínku ústního kolokvia. Test ověřuje faktografické znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury a pramenů (50%)
(b) Úspěšné absolvování ústního kolokvia, které ověřuje pochopení faktografie v širších historických souvislostech (50%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RLBcB206