RSb006 Jazyková cvičení VI

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb006/01: Po 14:00–15:40 B2.51, St 16:00–17:40 B2.23, kromě Po 15. 4., kromě St 17. 4., O. Berger, T. Juříčková
RSb006/02: Po 10:00–11:40 B2.22, St 12:00–13:40 B2.52, kromě Po 15. 4., kromě St 17. 4., O. Berger, T. Juříčková
Předpoklady
RSb005 Jazyková cvičení V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková cvičení jsou orientována na rozvíjení slovní zásoby, řečových dovedností a vyjadřovacích schopností v oblasti ruských reálií (hudba, malířství, architektura). Zvláštní pozornost je věnována vyjádření lexikálních a syntaktických kompatibilních vlastností ruských prefixálních sloves; vztah mezi syntaktickou kompatibilitou a sémantickou strukturou slova; identifikace implicitních sémantických složek. Jazykový materiál jednotlivých cvičení je metodicky uspořádán podle vzrůstající obtížnosti: objasňování významu, výběr správné varianty z nabídky, rozlišování stylové platnosti, problematické syntaktické vazby sloves. Cvičení jsou rovněž zaměřena na problematická synonymní slovesa z hlediska překladu; slovesa z hlediska jejich kombinačních možností; výběr stylisticky vhodného ekvivalentu při překladu. Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ruštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ruských kulturních reálií, čtení, výklad a překlad originálních ruských uměleckých a speciálních textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vybrat stylisticky vhodné prefixální sloveso při překladu;
- ovládat konstrukce a obraty typické pro hovorový styl ruštiny (jako prostředku pro každodenní komunikaci v mluveném spisovném vyjadřování);
- osvojit si daný jazykový materiál a umět ho užívat a kombinovat podle dané situace;
- schopnost rychlé reakce při dialogu nebo překladu;
- zvládnout samostatný písemný projev;
- konverzovat na probraná témata;
- používat slovní zásobu z probraných konverzačních témat.
Osnova
 • 1. Vidové protiklady prefixálního slovesa „rabotať“, česko-ruská interference při překladu.
 • 2. Vidové protiklady prefixálního slovesa „smotreť“, stylové odlišnosti, česko-ruská interference při překladu.
 • 3. Lexikálně-sémantická cvičení se zaměřením na výkladovou sémantizaci. Sloveso „stať“.
 • 4. Vyjádření lexikálních a syntaktických kompatibilních vlastností ruských prefixálních sloves.
 • 5. Sloveso „stupiť“. Konstrukce a slovní obraty typické pro hovorový styl ruštiny.
 • 6. Sloveso „čitať“.
 • 7. Sloveso „liť“. Lexikální zásoba tématu „Ty i tvoj charakter“.
 • 8. Téma „Cvet i oděžda“. Komplimenty, frazémy a přísloví vztahující k danému tématu.
 • 9. Téma „U prirody net plochoj pogody. Klimat i vremena goda.“
 • 10. Sémantická cvičení na oblast mezijazykové homonymie. (Česko-ruská interference při překladu.)
 • 11. Lexikální zásoba tématu „Každyj čelovek krasiv po-svojemu“.
 • 12. Opakování probraných prefixálních sloves.
 • Konverzační témata:
 • 1. City a emoce.
 • 2. Tradiční a netradiční medicína.
 • 3. Národnostní menšiny v Rusku.
 • 4. Média včera a dnes.
 • 5. Druhy umění; Výtvarné umění a jeho členění; Vnímání uměleckého díla.
Literatura
 • Dolgich I.A. Sovremennyj russkij jazyk. Leksika i frazeologija. M., 2006 – ISBN 5-211-05188-2
 • Petruchina Je.V., Russkij glagol: kategorii vida i vremeni (v kontekste sovremennych lingv. Issledovanij). M., 2009
 • Russkij jazyk. Učebnik pod red. Gerasimenko N.A. Moskva: 2017. - 496 stran
 • MOKIJENKO, V. M. Slovar' sravnenij russkogo jazyka: 11 000 jedinic. SanktPeterburg : "Norint", 2003. 603 s. ISBN 5-7711-0153-2.
 • Lobanova N.A, Slesareva I.P. Učebnik russkogo jazyka dlja inostrannych studentov- filologov. M. Ruský jazyk, 1989
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 410 s. ISBN 9788025128596. info
Výukové metody
Pravidelný praktický nácvik ústního a písemného projevu. Průběžné doplňovací písemné testy. Rozšíření slovní zásoby – překlad. Rozšíření znalosti reálií – formou referátů.
Metody hodnocení
Závěrečný doplňovací test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
zápočet se skládá z písemné (dvousemestrové) a ústní části.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RSb006