RSb012 Přehled ruské literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RSb011 Přehled ruské literatury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty Přehled ruské literatury I a II představují základní kurzy dějin ruské literatury. Jejich cílem je podat rámcový přehled literatury a kultury na historickém pozadí. Poskytne studentům v chronologickém sledu přehled klíčových autorů, děl, proudů, směrů a skupin charakterizujících ruskou kulturu a literaturu od nejstarších dob až po dnešek (s důrazem na literaturu 19.–21. století), a to ve vazbě na společenský a politický vývoj Ruska. Smyslem kurzů je nejen nezbytná faktografie, ale především poznání společenského a estetického významu ruské literatury a jejích klíčových textů pro světové písemnictví, kulturu a kultivaci člověka a jeho světa. Součástí kurzů je plnění samostatné četby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních etap ruského kulturně-historického a literárního vývoje;
- určit klíčové osobnosti, díla a artefakty ruské literatury;
- pojmenovat a charakterizovat hlavní události, proudy a směry v ruské literatuře;
- vysvětlit vazby společenských a politických proměn Ruska a ruské kultury a literatury.
Osnova
 • 1) Ruský realismus – „zlatý věk“
 • 2) Ruská moderna („stříbrný věk“), modernismus a avantgarda
 • 3) Ruská literatura 20. století (od revoluce po perestrojku)
 • 4) Současná ruská literatura
 • 5) Ruský postmodernismus
Literatura
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • Jehlička, M.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Praha 1993.
 • KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě : rusko-české paralely. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 467 s. ISBN 9788021042711. URL info
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur : (osobnosti a dialog literatur). 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2005. 279 s. ISBN 8086624250. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštívený. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 209 s. Edice Scientia. ISBN 80-7204-423-0. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století : (literární proudy a osobnosti). Olomouc: Periplum, 2003. 236 s. ISBN 8086624080. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek s diskusí, samostatná četba.
Metody hodnocení
ústní zkouška, součástí zkoušky je kontrola samostatné četby
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Součástí zkoušky (resp. zápočtu či kolokvia) je kontrola povinné četby.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.