RSb012 Přehled ruské literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RSb011 Přehled ruské literatury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů s charakterem nejdůležitějších období, autorů a děl ruské literatury od jejích počátků po současnost s důrazem na literaturu 19.–21. století.
Smyslem kurzu je nejen nezbytná faktografie, ale především poznání společenského a estetického významu ruské literatury a jejích klíčových textů pro světové písemnictví, kulturu a kultivaci člověka a jeho světa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen rozumět vývoji a hlavním trendům, osobnostem a dílům ruské literatury, bude je umět vyložit, bude přitom vycházet z vlastní čtenářské zkušenosti a bude schopen o této látce pojednat v kultivované písemné formě v seminární práci.
Osnova
 • 1) Vývojové zvláštnosti ruské literatury: problém periodizace, Rusko a Evropa
 • 2) Literatura Kyjevské Rusi
 • 3) Literatura Moskevské Rusi a počátků Ruské říše
 • 4) Přechodné období 18. století: rámec „ruské renesance“, baroko, rokoko, klasicismus a osvícenství
 • 5) Ruský sentimentalismus a preromantismus
 • 6) Ruský romantismus
 • 7) Ruský realismus – „zlatý věk“
 • 8) Ruská moderna („stříbrný věk“), modernismus a avantgarda
 • 9) Ruský postmodernismus
 • 10) Konzervativní proudy v ruské literatuře
 • 11) Klíčové žánry ruského literárního vývoje (kronika, román, poéma)
 • 12) Ruská literatura a její souvislosti (česká, evropská a světová)
 • Četba:
 • 10 zásadních titulů z ruské literatury, zejména 19. a 20.–21. století
 • Doporučení autoři:
 • A. S. Puškin,. M. J. Lermontov, N. V. Gogol, P. J. Čaadajev, F. I. Tjutčev, I. S. Turgeněv, I. A.Gončarov, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, A. Grigorjev, V. G. Bělinskij, N. G. Černyševskij, M. J. Saltykov-Ščedrin, A.Grigorjev, N. Někrasov, A. N. Ostrovskij, A. V. Suchovo-Kobylin, N. S. Leskov, A. P. Čechov, D. S. Merežkovskij, M. Gorkij, L. Andrejev, V. Brjusov, V. G. Korolenko, A. Blok, K. Balmont, Vjač. Ivanov, I. Anněnskij, I. Bunin, A. Bělyj, N. Berďajev, V. Majakovskij, A. Kručonych, V. Chlebnikov, A. Achmatovová, N. Gumiljov, O. Mandelštam, Z. Gippiusová, M. Šolochov, M. Bulgakov, B. Pasternak, V. Sorokin, Venědikt Jerofejev, T. Tolstá, S. Sokolov aj.
Literatura
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 s. ISBN 978-80-210-7277-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • Jehlička, M.: Ruská literatura 19. století (od konce 18. století do začátku 20. století). Praha 1993.
 • KŠICOVÁ, Danuše. Od moderny k avantgardě : rusko-české paralely. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 467 s. ISBN 9788021042711. info
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštívený. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 209 s. Edice Scientia. ISBN 80-7204-423-0. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
Výukové metody
Přednáška je založena na přehledu a interpretaci vývoje ruské literatury, využívá ilustrativních příkladů a textové a intertextové srovnávací analýzy s českou a světovou literaturou.
Metody hodnocení
Výuka formou přednášek s diskusí, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Součástí zkoušky (resp. zápočtu či kolokvia) je kontrola povinné četby.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.