RSb013 Dějiny Ruska

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.23, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní kurz ruských dějin zaměřený na osvojení znalostí o ruské minulosti nezbytných při dalším studiu ruské kultury a literatury. Výklad je veden tak, aby student získal jasnou představu o historickém vývoji Ruska, o jednotlivých historických etapách proměn ruského státu a politického systému a o souvislostech ruských a evropských (světových) dějin. V přednáškách je kladen důraz na klíčové události a osobnosti ruských dějin od nejstarších dob až po dnešní dny. Zkouška předpokládá zvládnutí většího objemu faktografie a nutnost pravidelné samostatné četby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určit a charakterizovat hlavní etapy historického vývoje Ruska;
- zasadit ruské dějiny do širšího rámce evropských a světových dějin;
- identifikovat hlavní události ruských dějin a vyložit je v chronologickém sledu;
- určit význam těchto událostí pro další historický vývoj Ruska.
Osnova
 • 1) Nejstarší dějiny Rusi (Kyjev, Novgorod, Vladimir)
 • 2) Rus pod nadvládou Zlaté hordy
 • 3) Moskevská Rus v 16. a 17. století
 • 4) Rusko v 18. století
 • 5) Rusko v 19. století
 • 6) Rusko za Mikuláše II. (na cestě k revoluci)
 • 7) Revoluce, vznik a budování SSSR
 • 8) II. světová válka a Sovětský svaz v postalinské době
 • 9) Současné Rusko
Literatura
  povinná literatura
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • PEČENKA, Marek a Bohuslav LITERA. Dějiny Ruska v datech. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 446 s. ISBN 9788086569147. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge History of Russia (3 vols.), Cambridge 2006.
  neurčeno
 • Geoffrey Hosking, Russland. Nation und Imperium. 1552-1917. Berlin 2003
 • Nicholas V. Riasanovsky, A History of Russia. New York Oxford 2000
 • VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6930-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HOSKING, Geoffrey A. Russian history : a very short introduction. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2012. xvi, 154. ISBN 9780199580989. info
 • FIGES, Orlando. Natašin tanec : kulturní dějiny Ruska. Translated by Daria Dvořáková. Vyd. 1. Praha: BETA-Dobrovský & Ševčík, 2004. 571 s. ISBN 8073061627. info
 • PIPES, Richard a Stanislav PAVLÍČEK. Rusko za starého režimu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 404 s. ISBN 8072035592. info
 • MALIA, Martin E. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 8072035665. info
 • FIGES, Orlando. Lidská tragédie : ruská revoluce, 1891-1924 : A people's tragedy (Orig.). Vyd. 1. Praha: BETA, 2000. 837 s., [6. ISBN 80-86278-74-3-. info
 • VEBER, Václav. Mikuláš II. a jeho svět : (Rusko 1894-1917). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 505 s. ISBN 8071847933. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
 • SOLŽENICYN, Aleksandr Isajevič. Rusko v troskách. Translated by Milan Dvořák. Vyd. 1. Praha: Práh, 1999. 206 s. ISBN 8072520202. info
 • VLČEK, Radomír. Ruský panslavismus - realita a fikce. 1999. 285 s. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Kateřina II. Praha: Svoboda, 1970. info
Výukové metody
Přednáška, samostatná četba navazující na přednášky.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/RSb013