RSb053 Rétorika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na seznámení studentů se základními aspekty sociální komunikace, s požadavky na efektivní komunikační dovednosti (včetně naslouchání) a na zásady moderní rétoriky. Obsahem výuky je mj. volba vhodných verbálních a neverbálních komunikačních prostředků, stylu a struktury promluvy, adaptace na posluchače i zvládnutí efektivní argumentace. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami přípravy vizuálních prezentací a s tím, jak zvládat případnou trému.
Výstupy z učení
Na konci kursu budou studenti umět:
- chápat roli umění efektivně hovořit a prezentovat
- znát základní principy sociální komunikace
- ukázat hlavní faktory a principy efektivní prezentace
- teoreticky představit možnosti komunikačního a strukturního ztvárnění prezentace
- uplatnit dovednosti získané v tréninku praktických dovedností
Osnova
 • Základními body jsou:
 • 1. pojem rétorika a jeho vývoj, význam rétoriky
 • 2. základní komunikační model a jeho implikace
 • 3. verbální komunikační složka, práce se slovy
 • 4. instrumentální složka komunikace, její význam a ovlivňování
 • 5. neverbální komunikační složka a její jednotlivé prvky
 • 6. základní typy řečnických vystoupení
 • 7. struktura přednášky či veřejné prezentace
 • 8. cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení
 • 9. argumentace
 • 10. diskuse a její vedení a ovlivňování
 • 11. řečnické styly a jejich charakteristiky
 • 12. řečnické figury
 • 13. trénink individuální prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • HEIGL, Peter. Jak mluvit na veřejnosti : rétorika : během 30 minut víte víc! Translated by Lucie Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Dobrovský, 2014. 95 s. ISBN 9788073065959. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 124 s. ISBN 80-85603-92-6. info
  doporučená literatura
 • Culture in rhetoric. Edited by Richard Wilkins. 1 online r. ISBN 9781453911594. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Rétorika [Aristoteles] (Přít.) : Poetika ; Rétorika ; Politika [Aristoteles, 1980]. info
 • ČERNÝ, Vojtěch. Rétorika pro obchodníky i běžný život. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 327 s. ISBN 9788025130520. info
 • HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy : základy řečových technik, verbální a neverbální komunikace, jaké jazykové prostředky zvolit, jak zvládnout interpretaci textu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 9788024719900. URL info
 • HEINRICHS, Jay. Rétorika pro každého : co nás mohou Aristoteles, Lincoln a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Translated by Jana Doleželová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xiv, 359. ISBN 9788025126936. info
 • KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 247 s. ISBN 9788024726526. URL info
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace. Translated by Jana Bílková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 198 s. ISBN 9788024722832. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Buchtová B. Rétorika. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2., č. 4, s. 11. ISSN 1810-0806. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2005. 210 s. I. ISBN 80-247-0868-X. info
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
 • WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi : hovořit je umění, zásady působivého projevu, efektivní komunikace. Translated by Renata Pešková. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2005. 205 s. ISBN 8072344188. info
 • TRNKA, Jan. Sociální komunikace a rétorika. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2005. 250 s. ISBN 808685504X. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 184 s. ISBN 8024608987. info
 • BOOTH, Wayne C. The rhetoric of rhetoric : the quest for effective communication. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xvi, 206. ISBN 9781405112376. info
 • MATVEJEVA, Tamara Vjačeslavovna. Učebnyj slovar' : russkij jazyk, kul'tura reči, stilistika, ritorika. Spravočnoje izd. Moskva: Flinta, 2003. 431 s. ISBN 5020029807. info
 • MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 2. doplněné vyd. Praha: Professional Publishing, 2001. 152 s. ISBN 80-86419-10-X. info
 • PEŠOVÁ, Marie. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. Brno: Cerm, 1998. 14 s. ISBN 8072040766. info
 • TRNKA, Jan. Soudobá rétorika (pro ekonomy). 1. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 139 s. ISBN 80-7079-464-X. info
 • DUBOIS, Jean. Obščaja ritórika. Moskva: Progress, 1986. info
 • HOLMAN, Jaroslav. Moderní rétorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 197 s. info
 • MISTRÍK, Jozef. Rétorika. 2. upr. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 217 s. info
Výukové metody
- přednáška
- seminární aktivity
- malé individuální prezentace
- skupinové/týmové práce
- diskuse
Metody hodnocení
- kratší přednáškové části se střídají s interaktivní výukou (skupinové práce, krátká „tréninková“ řečnická vystoupení), diskuse
- na závěr malá samostatná vystoupení studentů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.