SLOLT04 Slovanské literatury po roce 1989

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SLOLT01 Teorie a dějiny slovan. lit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je názorně prezentovat specifika vývoje slovanských literatur po "velkém třesku" přelomu 80. - 90. let 20. století do dnešní doby, zejména rozpad tradičních poetických struktur vlivem postmodernismu a postpostmodernismu, návraty moderny a neorealismu i preromantických a romantických žánrů s tajemství typu Gothic Novel, roman noir, roman frénétique a ¨Schauerroman, neoavanthardních tendencí, návraty kontervatismu a zvláštnosti existence slovanských literatur, jako jsou samizdat a tamizdat, tj. necenzurovaná a exilová literatura typická pro druhou polovinu 20. století, a směrové a žánrové konvergence první třetiny 21. století.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude doktorand schopen pochopit a vyložit zásadní změny ve vývoji slovanských literatur na konci 20. a počátku 21. století v souvislosti s politickými převraty a světovými globalizačními tendencemi, smysl a výsledky konvergence literárních směrů a žánrů včetně konkrétních příkladů autorů a děl podpořených vlastní četbou i v cizích jazycích a pravděpodobné směřování slovanských literatur ve 21. století.
Osnova
 • 1)Nerovnoměrný vývoj slovanských literatur po roce 1945: další vývoj socialistického realismu, schematismus, politické řízení literatury a literárního života, osudy moderny a avantgardy 2)Nové směřování slovanských literatur po roce 1956: nový realismus, návraty k poetice moderny a avantgardy, nelegální oběhy, underground, samizdat 3)Konvergence literárních směrů: rezidua romantismu, realismu, modernismu a jejich inovací 4)Slovanské literatury mimo domov: literatura slovanské emigrace, jejich národní specifika a vztah mateřských zemí k ní, tamizdat, struktura tamního literárního života, centra slovanské literární emigrace 1945-1989 a dnešní stav, slovanská emigrantologie 5)Slovanský postmodernismus, jeho poetika, srovnání různých slovanských literatur a jejich manifestací postmodernistické poetiky 6)Nové jevy v literatuře počátku 21. století: nový historismus, žánrová revitalizace, neoavantgardní jevy, neokonzervativní tendence 7)Klíčové postavy a světové jevy v slovanských literaturách druhé konce 20. a počátku 21. století
Literatura
 • Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Red. O. Kovačičová. VEDA, Bratislava 2007.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura, bosenskohercegovská literatura, bulharská literatura, chorvatská literatura, makedonská literatura, slovinská literatura, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 683 s. ISBN 8072770063. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • Slovník českých spisovatelů. Edited by Věra Menclová - Václav Vaněk - Bohumil Svozil. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 743 s. ISBN 8072770071. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 8072770055. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 549 s. ISBN 80-7243-040-8. info
 • Slovník slovenských spisovatelů. Edited by Valér Mikula. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 526 s. ISBN 8085983575. info
 • Slovník světových literárních děl. Edited by Vladimír Macura. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1989. 459 s. ISBN 8020700048. info
Výukové metody
přednáška, seminární formy, konzultace
Metody hodnocení
testování, analýzy textů, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLT04