SUSK_32a Kulturní historie pro uměnovědná studia I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Tomáš Jeřábek (přednášející)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 17:00–18:40 N51, Pá 25. 10. 17:00–18:40 N51, Pá 22. 11. 17:00–18:40 N51, Pá 6. 12. 17:00–18:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurs zahrnuje osm chronologicky zaměřených exkurzů ze sociokulturních i imagokulturních dějin, prezentující na širokém materiálu možnosti různých metodologických přístupů, inspirovaných dějinně - filozofickými systémy myšlení. Zaměření přednášek má cíl nejen ověřit schopnost studenta získané informace správně recipovat, ale také samostatně vypracovat písemné pojednání, ústrojně spojující poznatky a metodologická poučení z dějin literatury, výtvarného umění, filozofie a dějin hudby. Cyklus přednášek také připravuje studenty k volbě tématu diplomové práce.
Výstupy z učení
Posluchač po absolvování kurzu dokáže identifikovat, časově a stylově zařadit významné doklady kultury v České republice, znalosti z výuky dějepisu a kulturního zeměpisu ze střední školy propojí s vizuálními a literárními díly, dokáže se základně orientovat v důležitých kulturních epochách Evropy.
Osnova
 • 1. Dějiny a metodologie kulturní historie
 • 2. Nejstarší "umění" Evropy
 • 3. Starověké Řecko - dějiny a druhý život
 • 4. Řím v 1.a 2. století po Kr.
 • 5. Kultura středověké západní Evropy
 • 6. Florencie a Bruggy v 15. století
 • 7. Benátky v 16. století
 • 8. Paříž, Řím a Vídeň v 17. a 18. století
 • 9. Osvícenství ve Francii a východní Evropě
 • 10. "Dlouhé" devatenácté století
 • 11. "Krátké" dvacáté století.
Literatura
  doporučená literatura
 • VOLTAIRE, 1694-1778. Storočie L'udovíta XIV. (Přít.) : Vláda Karola XII. ; Storočie L'udovíta XIV. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí : pozdní osvícenství a moravská společnost, 1770-1810. 2., rozš. a upr. vyd. Brno: Era vydavatelství, 2006. 328 s. ISBN 8073660636. info
 • V zrcadle stínů : Morava v době baroka, 1670-1790. Edited by Jiří Kroupa. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 2002. 382 s. ISBN 8070271213. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu : kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, exkurze
Metody hodnocení
Písemný test, esej
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SUSK_32a