SUSK_32b Kulturní historie pro uměnovědná studia II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin výuka, 8 hodin konzultace. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Tomáš Jeřábek (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 17:00–18:40 N51, Pá 27. 3. 17:00–18:40 N51, Pá 24. 4. 17:00–18:40 N51, Pá 15. 5. 17:00–18:40 N51
Předpoklady
SUSK_32a Kulturní historie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurs zahrnuje osm chronologicky zaměřených exkurzů ze sociokulturních i imagokulturních dějin, prezentující na širokém materiálu možnosti různých metodologických přístupů, inspirovaných dějinně - filozofickými systémy myšlení. Zaměření přednášek má cíl nejen ověřit schopnost studenta získané informace správně recipovat, ale také samostatně vypracovat písemné pojednání, ústrojně spojující poznatky a metodologická poučení z dějin literatury, výtvarného umění, filozofie a dějin hudby. Cyklus přednášek také připravuje studenty k volbě tématu diplomové práce.
Výstupy z učení
Posluchač po absolvování kurzu dokáže identifikovat, časově a stylově zařadit významné doklady kultury v České republice, znalosti z výuky dějepisu a kulturního zeměpisu ze střední školy propojí s vizuálními a literárními díly, dokáže se základně orientovat v důležitých kulturních epochách Evropy.
Osnova
 • 1. Morava jako předmět kulturně historického bádání
 • 2. Pravěké umění na Moravě I.
 • 3. Pravěké umění na Moravě II.
 • 4. Germáni a Římané na Moravě
 • 5. Slované. Velká Morava
 • 6. Středověká Morava I.
 • 7. Středověká Morava II.
 • 8. Morava renesance a manýrismu
 • 9. Baroko na Moravě
 • 10. 19. století na Moravě
 • 11. 20. století na Moravě
Literatura
  doporučená literatura
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • V zrcadle stínů : Morava v době baroka, 1670-1790. Edited by Jiří Kroupa. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 2002. 382 s. ISBN 8070271213. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • VOLTAIRE, 1694-1778. Vláda Karola XII. ; Storočie L'udovíta XIV. : Storočie L'udovíta XIV. (Přít.). 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1988. 480 s. info
 • PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu : kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, exkurze
Metody hodnocení
Písemný test, esej
Informace učitele
Seznam prezentovaných objektů ke kurzu Kulturní historie (pro prezenční i dálkové studium):

1. Naleziště Dolní Věstonice, "portrét ženy", "mapa", Věstonická venuše.
2. Moravská malovaná keramika.
3. Naleziště Mušov - Fénikia, velmožský hrob (uložen v Regionálním muzeu v Mikulvoě), Žuráň u Brna - hrobka krále Wacha.
4. Velkomoravské nálezy - nákončí ve tvaru knihy z Mikulčic a Pohanska, odkryté půdorysy sakrálních staveb (baziliky, rotundy), zachovaná velkomoravská stavba v Kopčanech (kostel sv. Margity, Slovensko).
5. Doklady románského umění na Moravě - opatství v Předklášteří u Tišnova, Velehrad, Třebíč, rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, Řeznovice.
6. Doklady gotické architektury na Moravě - portál kapitulní síně minoritského kláštera v Brně, pozdní gotika - portál Staré radnice, chrám sv. Jakuba v Brně, chrám sv. Mořice v Olomouci, nástěnné malby v kapli v Třebíči, Nebovidech.
7. Renesance na Moravě - portál v Tovačově, radnice v Olomouci, arkádové zámky Bučovice, Rosice, Moravský Krumlov, Telč, Břeclav, Velké Losiny.
8. Baroko na Moravě - Květná zahrada v Kroměříži, zámek v Holešově, zámek Vranov nad Dyjí - sál předků, Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, Křtiny, Rajhrad, chrám ve Šternberku, barokní kašny v Brně a Olomouci, zámky Napajedla, Vizovice, Bystřice pod Hostýnem.
9. Klasicismus a romantismus na Moravě - voluptuární stavby Lednicko - valtického areálu, Šénvaldu, Dolní Rožínky.
(K penzu dálkového studia z důvodu nižšího počtu hodin nepatří bod 9.).
Předmětem kolokvia je sepsání samostatného eseje, zaměřeného na kulturní epochu na území Moravy, která byla odpřednášena v rámci přednášek "Kulturní historie pro uměnovědná studia" (viz body 1.- 9.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUSK_32b