SUS_34a Uměnovědný proseminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Včetně 1 kreditu jako bonifikace. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:00–9:50 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje studenty se základními uměnovědnými metodologickými postupy a principy vědecké práce: zabývá se stavbou hlavních typů univerzitních prací (proseminární, seminární a bakalářské), volbou tématu proseminární práce, stanovením cílů práce, výběrem odborné literatury k tématu, otázkami citace, parafráze.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen:
- definovat téma proseminární práce
- definovat otázku, kterou bude v rámci práce sledovat
- stanovit cíle proseminární práce
- k tématu vybrat odbornou literaturu
- vypracovat anotaci a osnovu práce
Osnova
 • 1. volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. stanovení cílů práce
 • 3. formulování vlastních hypotéz
 • 4. kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. diskuse o tématu proseminární práce
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 8072151282. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. 183 s. ISBN 8085639173. info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
  neurčeno
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
 • ČAPEK, Josef. Nejskromnější umění ; Málo o mnohém [2231]. Praha: Československý spisovatel, 1962. info
 • ČERNÝ, Václav. O povaze naší kultury. Edited by Rio Preisner. Soubor. vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1996. 196 s. ISBN 8071081124. info
 • FLUSSER, Vilém. Moc obrazu : výbor filosofických textů z 80. a 90. let (Montč.). info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
 • HAUSER, Arnold. Filosofie dějin umění. Praha: Odeon, 1975. info
 • HONZÍK, Karel. Tvorba životního slohu : stati o architektuře a užitkové tvorbě. Praha: Horizont, 1976. info
 • KUSÁK, Alexej. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Edited by Otakar Mohyla. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 663 s. ISBN 80-7215-055-3. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Mýtus a význam. Translated by Pavel Vilikovský. Bratislava: Archa, 1993. 56 s. ISBN 80-7115-052-5. info
 • DE MICHELI, Mario. Umělecké avantgardy dvacátého století. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 378 s., 48. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty : Fonction, norme et valeur esthétiques comme faits sociaux (Souběž.). Praha: Fr. Borový, 1936. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění : Meaning in the visual arts (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1981. 372 s. : i. info
Výukové metody
Práce s textem, diskuse nad seminárními úkoly
Metody hodnocení
K ukončení předmětu je nutné:
80% účast
odevzdat v daném termínu do odevzdáváren v IS tři písemné domácí práce:
1. resumé odborného textu
2. recenze
3. anotace - téma proseminární práce
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUS_34a