SUS_34b Uměnovědný proseminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Včetně 1 kreditu jako bonifikace. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Běhanová (pomocník)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 N51
Předpoklady
SUS_34a Uměnovědný proseminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Proseminář seznamuje studenty se základními uměnovědnými metodologickými postupy a v obecném slova smyslu je uvádí do studia na FF MU. Cílem předmětu je seznámení se základními principy vědecké práce - jak má posluchač přistupovat k předmětu svého zkoumání, jak číst odbornou literaturu, správně ji citovat a jak ji využít pro vlastní písemné projevy. Předmět se zabývá stavbou hlavních typů univerzitních prací - proseminární, seminární a bakalářské, okrajově pak i dalších žánrů "uměnovědného" psaní. Na konci dvousemestrálního kurzu je student schopen samostatně zpracovat proseminární práci v rozsahu 18.000 znaků (včetně mezer).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen vypracovat proseminární práce dle pravidel stanovených na Ústavu hudební vědy a dle zadaných požadavků.
Osnova
 • 1. volba tématu a hlavní problémové okruhy
 • 2. stanovení cílů práce
 • 3. formulování vlastních hypotéz
 • 4. kultivace definičního myšlení a odborného vyjadřování
 • 5. výběr literatury a zásady jejího zpracování
 • 6. volba adekvátního formátu citací a odkazů
 • 7. zpracování podrobné osnovy práce
 • 8. cvičení parafrázování
 • 9. nácvik psaní resumé a recenze
 • 10. rétorická pravidla a odborný text
 • 11. diskuse nad rozpracovanými proseminárními pracemi
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Semináře, čtení textů, průběžné plnění úkolů, diskuse
Metody hodnocení
Výstupem je odevzdání proseminární práce v rozsahu 18.000 znaků včetně mezer). Dále je vyžadována 80% docházka a splnění průběžných domácích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_34b