UJA_56b Cvičení z ukrajinského pravopisu III

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Eva Reutová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C32
Předpoklady
UJA_42b Cvič. z ukrajin. pravopisu II
Seminář je určen pro studenty 1. a 2. ročníků oboru ukrajinštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Výstupy z učení
Student si prohloubí schopnost aplikace ukrajinských pravopisných pravidel.
Osnova
 • Pravopis slovních druhů, především podstatných a přídavných jmen.
 • 1. Podstatná jména 1. skloňovacího typu - jednotné číslo
 • 2. Podstatná jména 1. skloňovacího typu - množné číslo
 • 3. Podstatná jména 2. skloňovacího typu - střední rod
 • 4. Podstatná jména 2. skloňovacího typu - mužský rod
 • 5. Opakování problematických pádů obou skloňovacích typů
 • 6. Podstatná jména 3. skloňovacího typu
 • 7. Podstatná jména 4. skloňovacího typu
 • 8. Skloňování podstatných jmen pluralia tantum
 • 9. Opakování skloňování podstatných jmen
 • 10. Psaní podstatných jmen dohromady nebo zvlášť
 • 11. Přídavná jména - rozdělení, skloňování
 • 12. Přídavná jména - rozdělení, skloňování II.
Literatura
 • Ukrajinskyj pravopys. Kyjev 1993.
 • Ševeleva L.A., Dudka O.O.: Ukrajinskyj pravopys. Praktykum. Charkov 1998.
Výukové metody
seminář, domácí úkoly
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná. Závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UJA_56b