UJS102b Dějiny Ukrajiny II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
UJS101b Dějiny Ukrajiny I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat ucelený a prohloubený přehled ukrajinských dějin od poloviny 19. století po získání ukrajinské nezávislosti v roce 1991.
Výstupy z učení
Student bude vzdělán v ukrajinských dějinách od poloviny 19. století do roku 1991.
Osnova
 • Historicko-společenská situace druhé poloviny 19. století a prvních let 20. století do první světové války. Revoluční rok 1905.
 • Ukrajina mezi dvěma světovými válkami.
 • Ukrajina za druhé světové války.
 • Ukrajina po druhé světové válce do vyhlášení samostatnosti.
 • Krymští Tataři a Karaimové.
Literatura
  povinná literatura
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
  neurčeno
 • GONĚC, Vladimír a O. BOJKO. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997. 268 s. ISBN 80-7217-031-7. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Na ústní zkoušce si student vylosuje jeden z osmi okruhů. První vylosovaný okruh může odmítnou a potom losuje znovu. Po vylosování bude mít 20 minut na písemnou přípravu.
Okruhy:
1. Předslovanské území Ukrajiny. Kyjevská Rus.
2. Polsko-litevská unie. Lublinská unie. Ukrajina v rámci Rzeczipospolite.
3. Kozácký fenomén.
4. Ukrajina v Ruské říši od trojího dělení Polska do první světové války.
5. Ukrajina v Rakouské monarchii od trojího dělení Polska do první světové války.
6. Ukrajina mezi dvěma světovými válkami.
7. Ukrajina od začátku druhé světové války do vyhlášení samostatnosti.
8. Krymští Tataři a Karaimové. Židé na Ukrajině. Češi na Ukrajině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.