UJS203b Ukrajinská klasická a lidová hudba

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 Virtuální místnost
Předpoklady
! UJS203 Dějiny ukrajinské kultury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled jednotlivých druhů ukrajinské lidové hudby, koncepcí teoretických reflexí ukrajinského hudebního folkloru a chronologického přehledu ukrajinské klasické hudby.
Výstupy z učení
Student získá orientaci v druzích a formách ukrajinské lidové hudby a ve vývojových trendech a osobnostech ukrajinské klasické hudební tvorby.
Osnova
 • 1. Ukrajinský vokální folklór.
 • 2. Ukrajinský instrumentální folkkór.
 • 3. Fenomén starců.
 • 4. První sběratelské aktivity ukrajinského hudebního folklóru.
 • 5. Sběratelská a hudebně-folkloristická činnost Mykoly Lysenka.
 • 6. Hudebně-folkloristická teorie Volodymyra Hošovského.
 • 7. Ukrajinská umělá hudba na přelomu 18. a 19. století.
 • 8. Osobnost Mykoly Lysenka jako skladatele.
 • 9. Osobnosti ukrjajinské umělé hudby 20. století.
 • 10. Česko-ukrajinské hudební vztahy v meziválečném období.
Literatura
 • KŠICOVÁ, Danuše. Z dějin ukrajinské kultury. Proudy. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 15, č. 1, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1804-7246. URL info
 • MUŠINKA, Mikuláš: Hlasy predkov. Prešov 2002. ISBN 90-968905-0-6
 • HOŠOVS'KYJ, Volodymyr Leonìdovyč. U pramenů lidové hudby Slovanů : studie z hudební slavistiky. Translated by Olga Hrabalová - František Hrabal. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1976. 332 s. URL info
 • KALINA, Petr. Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923-1933). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 223-236. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-14. URL info
 • KALINA, Petr. Zenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2017, roč. 49, č. 2, s. 25-41. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr. Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 1, s. 18-37. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr a Zuzana ŠALPLACHTOVÁ. Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, s. 59-72. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • KALINA, Petr. Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 49-64. ISSN 1212-0391. info
 • KALINA, Petr. Barvinskyj, Vasyl Oleksandrovyč. In Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2008. 4 s. Internetový slovník. URL info
 • KALINA, Petr. První notované zápisy ukrajinského hudebního folkloru. Národopisná revue. 2006, roč. 16, č. 2, s. 75-79. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí do roku 1912. Acta musicologica. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 0-0, 8 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • KALINA, Petr. Kolessa, Mykola Filaretovyč. In Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU, 2005. 3 s. Český hudební slovník osob a institucí. URL info
 • KALINA, Petr. Mikuláš Mušinka: Hlasy predkov. Národopisná revue. Strážnice, 2005, roč. 15, č. 2, s. 132-133. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Mykola Lysenko v Praze. Opus musicum. 2005, roč. 37, č. 3, s. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr. Předkové Mikuláše Mušinky promlouvají. Opera Slavica - Slavistické rozhledy. 2005, XV., č. 2, s. 62-63. ISSN 1211-7676. info
 • KALINA, Petr. Refleksija tvorčosti Mykoly Lysenka v Čechiji. Problemy slovjanoznavstva. Lvov: Lvivskyj nacionalnyj universitet imeni Ivana Franka, 2004, roč. 54, č. 1, s. 35-43. ISSN 0203-9494. info
 • KALINA, Petr. Neznámý Mykola Lysenko. Opus musicum. 2002, roč. 34, č. 1, s. 4-12. ISSN 00862-8505. info
 • KALINA, Petr. Taťjana Bednářová: Fedir Steško. Opus musicum. 2002, roč. 34, č. 2, s. 53-54. ISSN 0862-8505. info
Výukové metody
Nahrávky přednášek
Metody hodnocení
Zápočtový test o probrané látce.
Informace učitele
Předmět je vyučován převážně formou předem nahraných přednášek, které jsou po vyučovacích týdnech studentům postupně zveřejňovány v interaktivních osnovách v ISu. Kromě samotných přednášek jsou zveřejňovány i samostatné powerpointové prezentace k jednotlivým lekcím. Součástí kursu je také nejméně jedna živá videokonference plnící úlohu kolektivní konzultace a diskusního fóra o probrané látce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UJS203b