EN

FF:VIKBA23 Informační etika - Informace o předmětu

VIKBA23 Informační etika

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz seznamuje posluchače se základními etickými problémy spojenými s informační sférou, s ICT a s médii. Po představení všeobecných etických principů a zásad, je vyložen vývoj témat a proměny zaměření informační etiky. Pozornost je věnována zvláště současným informačně-etickým dilematům a metodám jejich rozhodování.

Na konci kurzu budou studenti schopni:
. vyhnout se akademicky nečestnému jednání (plagiátorství)
. posoudit hodnotu etických argumentů
. rozhodovat se na základě etických principů
. designovat software s ohledem na etické hodnoty
Osnova
 • 1. Úvod do obecné a informační etiky
 • 2. Rozhodování etických dilemat - COVER model
 • 3. Duševní vlastnictví - plagiátorství
 • 4. Duševní vlastnictví - sdílení, P2P sítě
 • 5. K hodnotám ohleduplný design
 • 6. Počítačová bezpečnost a hacking
 • 7. Etické otázky svobodného softwaru a softwaru s otevřeným kódem
 • 8. Profesní knihovnická etika
 • 9. Cenzura
 • 10. Odpovědnost za informace
 • 11. Informační přetížení a problém spamu
 • 12. Informační soukromí
 • 13. Interkulturní informační etika
Literatura
 • LESSIG, Lawrence. Svobodná kultura. 2010. Dostupný z: http://www.svobodna-kultura.cz/Download/Svobodna_kultura_Lessig.pdf
 • ESS, Charles. Digital Media Ethics. 1. ed. Cambridge : Polity, 2009. ISBN 978-0745641645.
 • BREMAN, Sanford. Prejudice and Antipathies. A tract on the LC Subject Heads Concerning People. Jefferson : McFarland, 1993. 211 p. ISBN 0-89950-828-6.
 • STALLMAN, Richard. Proč by měl být software svobodný. Verze z 24. dubna 1992). (Přeloženo 18.9.2001). Dostupný z: http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
 • MITCHELL, J. M. – YORDY, E. D. COVER It: A Comprehensible Framework for Guiding Students Through Ethical Dilemmas. Journal of Legal Studies Education. 2010, Vol. 27, No. 1, s. 35 – 60.
 • HIMMA, Kenneth Einar – TAVANI, Herman T. The Handbook of Information and Computer Ethics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2008. 706 s. ISBN 978-0-471-79959-7.
 • WOLKOFF, Kathleen Nietzke. The Problem of Holocaust Denial Literature in Libraries. Library Trends. 1996, Vol. 45, No. 1, pp. 87 – 96.
 • IRIE - International Review of Information Ethics. Dostupný z: http://www.i-r-i-e.net/
 • The Blackwell guide to the philosophy of computing and information. Edited by Luciano Floridi. 1st published. New York: Blackwell Publishing, 2004. xiv, 371. ISBN 0631229183. info
 • ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. Edited by Pavla Kánská. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811. info
 • JÁNOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 134 s. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek a diskuzí.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají esej na zadané téma. Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA23