VIKBA23 Informační etika

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh
Pá 8:20–9:55 J31
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz stručně seznámuje posluchače s filozofií informace a jejím vymezením jako vědní disciplíny, s hlavními řešenými problémy a nejnovějšími koncepcemi, přispívajícími k jejímu rozvoji. Dále obeznamuje posluchače s vývojem základních etických principů, vymezením okruhu informační etiky a jejím vývojem u nás a ve světě. Pozornost je věnována zejménana problematice etických zásad v rovině tvorba, šíření a užití informací. Dále budou přiblíženy novější kodexy z různých profesních i činnostních oblastí.
Osnova
 • 1. Filozofie informace jako vědní disciplína, základní otázky
 • 2. Informace jako filozofická kategorie, kulturní a přírodní informace
 • 3. Spor o ontologický status světa informace
 • 4. Informace a změna vědeckého paradigmatu, genetická informace
 • 5. Etymologické kořeny pojmu informace, informační hermeneutika
 • 6. Capurrovo trilema, jednotná teorie informace
 • 7. Etika obecně
 • 8. Informační etika obecně
 • 9. Práva a povinnosti v rovině tvorba, šíření a užití informací
 • 10. Důsledky porušování etiky. Profesionální informační etika
 • 11. Etické kodexy v souvislosti s nejnovějším rozvojem informačních technologií
 • 12. Vybrané kauzy a makroetické problémy
Literatura
 • VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Translated by Michal Pacvoň. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2004. 167 s. ISBN 8086818047. info
 • The Blackwell guide to the philosophy of computing and information. Edited by Luciano Floridi. First published. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xiv, 371. ISBN 0631229183. info
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje. první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 s. ISBN 80-7239-152-6. URL info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Biomoc. Brno: Malvern, 2002. 272 s. ISBN 80-902628-6-4. info
 • ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. Edited by Pavla Kánská. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Smysl a svět :hermeneutický pohled na svět. Edited by Jiří Fiala. Praha [sic]: Moraviapress, 2001. 231 s. ISBN 80-86181-45-6. info
 • ŠMAJS, Josef a Ilya PRIGOGINE. Drama evoluce :fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000. 188 s. ISBN 80-86202-77-1. info
 • The quest for a unified theory of information : proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Edited by Klaus Haefner - Wolfgang Hofkirchner. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. xxxiii, 59. ISBN 905700531X. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Praha: Hynek, 1997. 207 s. ISBN 80-85906-53-8. info
 • POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání :intelektuální autobiografie. Translated by Jana Odehnalová. 1. vyd. Praha: Prostor, 1995. 231 s. ISBN 80-85190-37-0. info
 • RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1993. 82 s. ISBN 80-901625-2-5. info
 • JÁNOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 134 s. info
 • ECCLES, John C. a Karl R. POPPER. The self and its brain. Berlin: Springer International, 1977. xvi, 597. ISBN 0387083073. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek. Studenti v týmu prostudují zadanou filozofickou literaturu, k niž vypracují divadelní scénář.
Metody hodnocení
Studenti odevzdají písemně vypracovaný scénář a zahrají desetiminutové divadlo. Po splnění tohoto úkolu jsou studenti připuštěni k ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.