VIKBA23 Informační etika

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 B2.43
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz seznamuje posluchače se základními etickými problémy spojenými s informační sférou, s ICT a s médii. Po představení všeobecných etických principů a zásad, je vyložen vývoj témat a proměny zaměření informační etiky. Pozornost je věnována zvláště současným informačně-etickým dilematům a metodám jejich rozhodování.

Na konci kurzu budou studenti schopni:
. vyhnout se akademicky nečestnému jednání (plagiátorství)
. posoudit hodnotu etických argumentů
. rozhodovat se na základě etických principů
. designovat software s ohledem na etické hodnoty
Osnova
 • 1. Úvod do obecné a informační etiky
 • 2. Rozhodování etických dilemat - COVER model
 • 3. Duševní vlastnictví - plagiátorství
 • 4. Duševní vlastnictví - sdílení, P2P sítě
 • 5. K hodnotám ohleduplný design
 • 6. Počítačová bezpečnost a hacking
 • 7. Etické otázky svobodného softwaru a softwaru s otevřeným kódem
 • 8. Profesní knihovnická etika
 • 9. Cenzura
 • 10. Odpovědnost za informace
 • 11. Informační přetížení a problém spamu
 • 12. Informační soukromí
 • 13. Interkulturní informační etika
Literatura
 • LESSIG, Lawrence. Svobodná kultura. 2010. Dostupný z: http://www.svobodna-kultura.cz/Download/Svobodna_kultura_Lessig.pdf
 • ESS, Charles. Digital Media Ethics. 1. ed. Cambridge : Polity, 2009. ISBN 978-0745641645.
 • BREMAN, Sanford. Prejudice and Antipathies. A tract on the LC Subject Heads Concerning People. Jefferson : McFarland, 1993. 211 p. ISBN 0-89950-828-6.
 • STALLMAN, Richard. Proč by měl být software svobodný. Verze z 24. dubna 1992). (Přeloženo 18.9.2001). Dostupný z: http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
 • MITCHELL, J. M. – YORDY, E. D. COVER It: A Comprehensible Framework for Guiding Students Through Ethical Dilemmas. Journal of Legal Studies Education. 2010, Vol. 27, No. 1, s. 35 – 60.
 • HIMMA, Kenneth Einar – TAVANI, Herman T. The Handbook of Information and Computer Ethics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2008. 706 s. ISBN 978-0-471-79959-7.
 • WOLKOFF, Kathleen Nietzke. The Problem of Holocaust Denial Literature in Libraries. Library Trends. 1996, Vol. 45, No. 1, pp. 87 – 96.
 • IRIE - International Review of Information Ethics. Dostupný z: http://www.i-r-i-e.net/
 • The Blackwell guide to the philosophy of computing and information. Edited by Luciano Floridi. First published. Malden: Blackwell Publishing, 2004. xiv, 371. ISBN 0631229183. info
 • ČINČERA, Jan. Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. Edited by Pavla Kánská. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 81 s. ISBN 8021029811. info
 • JÁNOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 134 s. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášek a diskuzí.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají esej na zadané téma. Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.