VIKBA30 Psaní odborných textů

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získat dostatečný přehled o procesu tvorby odborného textu a naučit se psát různorodé odborné texty potřebné nejen pro vysokoškolské studium.
Osnova
 • Témata
 • Odborné psaní na VŠ - co, jak a proč psát
 • Typologie a struktura odborných textů - věta, odstavec, kapitola
 • Kde a jak zveřejnit odborný text - archiv závěrečné práce, odborná periodika, recenzní řízení
 • Proces psaní - volba tématu, jednotlivé fáze vzniku textu, obsah a forma odborného textu (kratší útvary)
 • Proces psaní - volba tématu, jednotlivé fáze vzniku textu, obsah a forma odborného textu (rozsáhlejší útvary)
 • Vyhledávání v různých zdrojích informací, použití literatury
 • Redukovaný text - jeho tvorba, druhy, použití
 • Citace
 • Plagiátorství a etické aspekty odborné práce
 • Zopakování základů gramatiky - nejčastější gramatické chyby
 • Kritické myšlení - metody práce s odborným textem
 • Kritické psaní - metody
 • Reflexe vlastních odborných textů
Literatura
 • Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2010. 895 s. ISBN 9788087062883. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • MEŠKO, Dušan a Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
Výukové metody
přednášky, fakultativně kurz nebo vybrané moduly kurzu KPI: http://kpi.knihovna.cz/
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení tohoto předmětu je nutné: - účastnit se přednášek (povinná docházka) - pracovat s e-podporou - napsat požadované odborné texty
Informace učitele
Tento předmět je určen pouze pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví, respektive pro ty studenty, kteří si ve stejném semestru zapíší Postupovou zkoušku, na kterou je předmět VIKBA30 volně navázán vzdělávacími cíli.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 06:49, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému