VIKBA32 Informační vzdělávání

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/5, pouze zareg.: 3/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/5
Jiné omezení: Předmět je v semestru jaro 2018 vypisován výhradně pro studenty, kteří jej potřebují ke splnění požadavků k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce v semestru jaro 2018. Pro ostatní studenty bude opět vypsán standardní formou na podzim 2018.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou dány potřebou pedagogicko-didaktických základů, které by měl student ISK v rámci přípravy na profesi knihovníka nebo informačního pracovníka získat. Předmět svým obsahem vede studenty k těmto komplexním kompetencím: - studenti budou jednak rozumět informačnímu vzdělávání jako určitému pedagogickému a didaktickému směru s cílem edukace k informační gramotnosti, a to v prostředí knihoven všech typů i v prostředí dalších vzdělávacích institucí, - studenti budou schopni teoretické poznatky zužitkovat a postavit aktivity informačního vzdělávání podle různých kritérií, s ohledem na cílové skupiny, témata apod., a tedy budou umět aplikovat didaktiku informačního vzdělávání s ohledem na praxi. Cílem předmětu je rovněž vyjasnit širší perspektivu zahraničních i českých informačních politik, vzdělávacích a strategických dokumentů a modelů, které se týkají informačního vzdělávání a informační gramotnosti. Součástí předmětu v jeho aplikační rovině bude drobná spoluúčast studentů na přípravě a realizaci dílčích organizačních i odborných aktivit Týdne informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě.
Osnova
 • Úvod do problematiky – zakotvení obsahu předmětu v rámci oboru ISK i v kontextu oborové praxe, terminologie vzdělávacího obsahu, důležité body informační gramotnosti, informačního vzdělávání, informační politiky v ČR a ve světě.
 • Vývoj informačního vzdělávání, formy a obsah informačního vzdělávání, aktuální problémy, otázky, výzvy, interdisciplinarita.
 • Stav informační gramotnosti a průzkumy k jeho zjišťování, standardy a modely informační gramotnosti.
 • Informační vzdělávání ve školních, veřejných a akademických knihovnách, také ve vzdělávacích institucích formálního i neformálního vzdělávání, případně ve firemním prostředí.
 • Významné instituce a konference na podporu informační gramotnosti, komise IVIG a její činnost, konkrétní projekty informačního vzdělávání v zahraničí a ČR, trendy, grantové příležitosti 2015-2020 v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání.
 • Kapitoly z knihovnické pedagogiky se zaměřením na praxi - učení, vzdělávací postupy, metody, vzdělávací cíle, klíčové kompetence.
 • Didaktika informačního vzdělávání - lektorství pro knihovníky, struktura vzdělávacích aktivit, stavba lekce, jedinečnost didaktiky v knihovnické vzdělávací činnosti.
 • Plánování, návrh a reflexe návrhů vzdělávacího programu na podporu informační gramotnosti podle různých kritérií s ohledem na kurikulární dokumenty a podmínky knihoven a dalších institucí.
 • Využívání ICT v informačním vzdělávání, aktivity související s Týdnem informačního vzdělávání na FF
Literatura
 • DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ H., TICHÁ L. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html.
 • Handbook for Information Literacy Teaching (HILT) [online]. Cardiff: Cardiff University 2009. 178 s. Dostupný na: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/
 • CATTS, Ralph; LAU, Jésus. Towards Information Literacy Indicators. Conceptual Framework Paper. [online]. Paris: UNESCO 2008. Dostupný na WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf
 • GRASSIAN, Esther S. a Joan R. KAPLOWITZ. Information literacy instruction : theory and practice. 2nd ed. New York: Neal-Schuman, 2009. xxvii, 412. ISBN 9781555706661. info
 • NEEDHAM, Joyce. Teaching elementary information literacy skills with the Big6. Columbus: Linworth, 2009. xvi, 310. ISBN 9781586833268. info
 • Information literacy instruction handbook. Edited by Christopher N. Cox - Elizabeth Blakesley. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2008. 236 s. ISBN 9780838909638. info
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: V semestru jaro 2017 probíhá výuka blokově pouze pro studenty, jimž byl udělen souhlas.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VIKBA32

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2018 21:06, 20. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému