VIKBA32 Informační vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je představit systematické vzdělávací aktivity, konkrétní projekty všech typů knihoven a tvořivou formou aplikovat didaktiku informačního vzdělávání. Vyjasnit širší perspektivu zahraničních i českých informačních politik, vzdělávacích a strategických dokumentů, které se týkají informační gramotnosti. Prakticky ukázat zahraniční i české modelové projekty informačního vzdělávání.
Osnova
 • Úvod do problematiky – vysvětlení užívané terminologie, informační politiky v ČR a ve světě.
 • Stav informační gramotnosti a průzkumy k jeho zjišťování, standardy a modely informační gramotnosti.
 • Vývoj informačního vzdělávání, formy a obsah informačního vzdělávání, aktuální problémy.
 • Informační vzdělávání ve školních, veřejných a akademických knihovnách.
 • Pracovní skupiny, významné instituce na podporu informační gramotnosti, komise IVIG a její činnost.
 • Konkrétní projekty informačního vzdělávání v zahraničí a ČR, trendy světě.
 • Didaktika informačního vzdělávání, minimum lektorských dovedností pro knihovníky.
 • Plánování, tvorba vzdělávacího programu na podporu informační gramotnosti
Literatura
 • DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ H., TICHÁ L. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html.
 • Handbook for Information Literacy Teaching (HILT) [online]. Cardiff: Cardiff University 2009. 178 s. Dostupný na: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/
 • CATTS, Ralph; LAU, Jésus. Towards Information Literacy Indicators. Conceptual Framework Paper. [online]. Paris: UNESCO 2008. Dostupný na WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf
 • GRASSIAN, Esther S. a Joan R. KAPLOWITZ. Information literacy instruction : theory and practice. 2nd ed. New York: Neal-Schuman, 2009. xxvii, 412. ISBN 9781555706661. info
 • NEEDHAM, Joyce. Teaching elementary information literacy skills with the Big6. Columbus: Linworth, 2009. xvi, 310. ISBN 9781586833268. info
 • Information literacy instruction handbook. Edited by Christopher N. Cox - Elizabeth Blakesley. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2008. 236 s. ISBN 9780838909638. info
Výukové metody
teoretické přednášky, samostatné úkoly, práce ve skupinách, diskuse.
Metody hodnocení
ústní zkouška, skupinový projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/VIKBA32

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 01:20, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému