Vk1 Vietnamská konverzace 1

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Thu Ha Hemelíková (přednášející)
Dieu Thi My Nguyen, MA (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D41; a St 7. 10. 12:00–13:40 K33, St 14. 10. 12:00–13:40 K33, St 21. 10. 12:00–13:40 K33, St 4. 11. 12:00–13:40 K33, St 11. 11. 12:00–13:40 K33, St 18. 11. 12:00–13:40 K33, St 25. 11. 12:00–13:40 K33, St 2. 12. 12:00–13:40 K33, St 16. 12. 12:00–13:40 K33, St 6. 1. 12:00–13:40 K33, St 13. 1. 12:00–13:40 K33
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kontinuálního kurzu je aktivní vietnamská konverzace a rozšiřování jazykových a komunikačních dovedností. Povinný předmět zahrnuje nejméně 6 semestrů studia s cílem dosáhnout jazykové úrovně B1 v mluveném a psaném projevu. Obsah výuky a cvičení odpovídá paralelní výuce lingvistické terminologie, fonetiky a fonologie, lexikologie, gramatiky a syntaxe. Kurz Vietnamská konverzace 1 je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- užít základní terminologii obecné jazykovědy v popisu/analýze jednoduchých vět, slov a všech jejich částí (z různých hledisek)
- užít správnou výslovnost všech prvků vietnamských slabik
- spojovat výslovnost vietnamských slabik v segmentech řeči
- užít nejčastější formy pozdravů a oslovení při představování
- počítat ve vietnamštině
- užít vietnamské číslovky ve vyjádřeních věku a cen zboží
- znát základní numerativy a slovní zásobu
Osnova
 • Základní terminologie obecné jazykovědy v češtině a vietnamštině - procvičování výkladu částí slov a vět
 • nácvik výslovnosti vietnamských slabik
 • pozdravy, oslovení a seznámení
 • osobní zájmena
 • poděkování
 • otázky a otázkové výrazy
 • negace a vyjádření nesouhlasu
 • číslovky
 • klasifikátory
Literatura
  povinná literatura
 • Erhart, Adolf. 1990. Základy jazykovědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Slavická, Binh. 2008. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.
  doporučená literatura
 • Ngo, Ngu Binh. 2003. Elementary Vietnamese. Revised Edition. Tokyo – Rutland – Vermont – Singapore: Tuttle Publishing.
  neurčeno
 • Phan, Văn Giưỡng. 2011. Tiếng Việt 1. Vietnamese for Beginners 1. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản văn hóa – văn nghệ.
 • Nguyễn, Thị Thanh Binh. 2001. Vietnamese Beginner’s Course. Richmond: Curzon Press.
Výukové metody
Výklady, cvičení, konverzace.
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné písemné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná + ústní zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. v případě alespoň 75 % správných odpovědí v součtu všech průběžných testů stačí absolvovat jen ústní část závěrečné zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/Vk1