cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II - kombinované studium

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
individuální konzultace. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (cvičící)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF )&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( D )|| FORMA ( K ))&&(! PROGRAM ( B - NJ_ )||! PROGRAM ( N - NJU_ )||! PROGRAM ( N - NJ_ )||! PROGRAM ( FNPMEJpSNE )||! OBOR ( NJ )||! OBOR ( PNJ )||! OBOR ( NJU )))||( FAKULTA ( CST )&&( OBOR ( MUSFF ))))
Tento kurz je určen studentům KOMBINOVANÉHO studia. Tento kurz je určen studentům se znalostí němčiny na středně pokročilé úrovni. Jedná se o povinně volitelný kurz pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu. Předmět si lze zapsat až po absolvování kurzu CJVVsT (https://is.muni.cz/auth/predmet/phil/jaro2024/CJVVsT), v němž student znalost cizího jazyka na této úrovni prokáže.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: Nutná aktivní znalost němčiny na středoškolské úrovni - minimálně B1.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení urovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat, sledování odborných diskusí, pochopení hlavních myšlenek odborných textů svého studijního oboru a rovněž schopnost plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: přednést prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi; napsat dopis; zodpovědět otázky k čtenému i poslechovému textu z akademického prostředí.
Osnova
 • V tomto kurzu neprobíhá výuka. Student pracuje a připravuje se individuálně. Může využít doporučenou literaturu, studijní materiály prezenčních studentů a e-learningový kurz zaměřený na mluvnici:
  https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2007/PJI3N/index.qwarp
Literatura
  doporučená literatura
 • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny : přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus. 284 s. ISBN 8072383922. 2005. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Beneš E., Jungwirt K., Kouřimská M., Zapletal Š. Praktická mluvnice němčiny. Plzeň: Fraus, 1. Aufl., 2005, 284 S. 1. vyd. Brno: MU Brno. 2 s. ISBN 978-80-210-4501-9. 2007. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber. 359 s. ISBN 3-19-007255-8. 2000. info
 • DREYER, Hilke, Werner HEIDERMANN a Richard SCHMITT. Lösungsschlüssel zum Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik :Neubearbeitung. 1. Aufl. Ismaning: Hueber. 67 s. ISBN 3-19-107255-1. 2001. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungs- CD-ROM der deutschen Grammatik. Ismaning: Hueber. 1 CD-ROM. ISBN 3-19-137255-5. 2002. info
 • DUSILOVÁ, Doris. Nová cvičebnice německé gramatiky : 8800 příkladů s řešením na protější straně. 3. vyd. Praha: Polyglot. 463 s. ISBN 8086195104. 2001. info
 • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch I., II., III., Polyglott
Výukové metody
V tomto kurzu neprobíhá výuka. Student pracuje a připravuje se individuálně. Může využít doporučenou literaturu, studijní materiály prezenčních studentů a e-learningový kurz zaměřený na mluvnici:
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2007/PJI3N/index.qwarp
Metody hodnocení
Termíny zkoušení se vypisují vždy 2 týdny před zahájením zimního nebo letního zk. období.
Pro studenty kombinovaného studia platí speciální podmínky:
1) Na výuku nedocházejí.
2) Zápočet (pokud mají zapsáno cjvn1p) i zkouška (cjvn2p) mohou proběhnout současně, ve zkouškových termínech pro kombinované studenty během zimního či letního zkouškového období.
3) Zkouška se skládá z písemné(test = porozumění slyšenému textu, čtecí text, gramaticko-lexikální část, psaní) a ústní části(prezentace +konverzace na odborné téma).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Podmínky pro uznání zkoušky z německého jazyka viz předmět CJVN2U.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/cjvn2p