BA320 Bakalářská práce z oboru baltistika

Filozofická fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předložení a přijetí práce je nutnou podmínkou připuštění k bakalářské zkoušce z hlavního oboru. Student si volí, který z oborů dvouoborového studia bude za hlavní pokládat.
Osnova
  • Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.