BA320 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studium končí BAKALÁŘSKOU ZKOUŠKOU. Tu lze složit nejdříve po 6., nejpozději však v 9. semestru studia. Předpokladem k bakalářské zkoušce je získat alespoň 80 kreditů z povinných kursů a odevzdat BAKALÁŘSKOU či OBOROVOU PRÁCI nejpozději čtyři týdny před konáním zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Bakalářskou práci předkládají povinně posluchači jednooborového studia baltistiky. Posluchači dvouoborového studia si vyberou mezi bakalářskou prací z baltistiky a z druhého oboru své kombinace.
Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Osnova
  • BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA sestává ze čtyř částí: Obhajoba bakalářské práce nebo vyjádření k oborové práci
  • Dějiny baltického prostoru
  • Kultura a písemnictví baltického prostoru.
  • Jazyková zkouška
  • PRŮBĚH ZKOUŠKY. Zkouška probíhá před tříčlennou komisí. Před konáním bakalářské zkoušky pověří ÚJ předem jednoho recensenta z oboru, aby vypracoval posudek na bakalářskou/oborovou práci kandidáta. Druhý posudek vypracuje školitel. Při obhajobě student nejprve vyloží, jaký byl záměr jeho práce, jaký zvolil postup a jakých dosáhl výsledků, pak se vyjádří k posudkům a nakonec zodpoví dotazy členů komise.
  • Ke zkoušce z dějin vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z kultury a literatury vyhlásí garant oboru okruh 12 otázek, které studenti dostanou před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje jednu otázku.
  • Ke zkoušce z jazyka vybere garant oboru 12 autentických textů a 12 tematických okruhů konversačních. Ty budou studentům oznámeny před koncem 5. semestru. Při zkoušce student losuje text a konversační okruh. Text přečte, přeloží, objasní (česky) jazykové jevy, na které se komise zeptá, a vyjádří se k obsahu (v původním jazyce). K tematickému okruhu přednese student krátkou promluvu ve studovaném jazyce a v rozhovoru s examinátorem prokáže schopnost aktivně komunikovat.
Metody hodnocení
Obhajoba bakalářské práce je součástí závěrečné bakalářské zkoušky.
Informace učitele
Kontakt: Doc. Tomáš Hoskovec. Vaidas Šeferis, Dr. phil. Ústav jazykovědy FF MU Arne Nováka 1, Brno Tel.: 549497122 hoskovec@mail.muni.cz seferis@phil.muni.cz www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.