BA320 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Kovář, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Michal Vaněk (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studium končí BAKALÁŘSKOU ZKOUŠKOU. Tu lze složit nejdříve po 6., nejpozději však v 9. semestru studia. Předpokladem k bakalářské zkoušce je získat alespoň 80 kreditů z povinných kursů a odevzdat BAKALÁŘSKOU či OBOROVOU PRÁCI nejpozději čtyři týdny před konáním zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové oborové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
samostatná práce pod vedením učitele
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Informace učitele
Kontakt: Doc. Tomáš Hoskovec. Vaidas Šeferis, Dr. phil. Ústav jazykovědy FF MU Arne Nováka 1, Brno Tel.: 549497122 hoskovec@mail.muni.cz seferis@phil.muni.cz www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.