LJMedC04 Četba českolatinských legend a kronik

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
LJSoZK Souborná zkouška z latiny || LJBcZk Bc. státní zkouška
Absolutorium bakalářského stupně studijního progamu latina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hagiografie a historiografie jsou základnímu žánry latinské literatury evropského středověku. Pro česko-latinskou literaturu mají význam i v tom, že jsou prvními výtvory, které na našem území v latinském jazyce vznikají.
Osnova
  • Zadané texty: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludilae aviae eius. Versus de passione sancti Adalberti. Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum liber I.
Literatura
  • KOSMAS. Cosmae Chronicon Bohemorum (Podřaz.) : Scriptorum rerum Bohemicarum. Tomus I, Cosmae ... Chronicon Bohemorum ... info
  • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
Metody hodnocení
Samostatná domácí četba, kolokvium ověří sečtělost v zadaném textu.
Informace učitele
Kromě uvedeného vydání Kosmovy kroniky ve FRB je žádoucí užít Bretholzova vydání v MGH (kopie 1. knihy pro účely tohoto kolokvia jsou uloženy u prof. Nechutové)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.