LJMedC04 Četba českolatinských legend a kronik

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V || OBOR ( LJU ) || OBOR ( LLS ) || ( OBOR ( LJ ) && TYP_STUDIA ( N ))
Absolutorium bakalářského stupně studijního programu Latinský jazyk a literatura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je:
- porozumění základním textům latinské hagiografie a historiografie středověku
- rozlišení žánrů
- seznámit se specifickým jazykem textů
- seznámení s literární kvalitou textů
- četba a analýza básnických textů: metrum, rytmus.
Osnova
  • Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius
  • Versus de passione sancti Adalberti
  • Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum liber I.
Literatura
  • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
  • Fontes rerum Bohemicarum (Souběž.) : Prameny dějin českých. D. 1, Životy svatých. Sv. 2 : Prameny dějin českých. D. 3, Letopisové Jindřicha Heimburského; Život císaře Karla IV.; Řeči, jež měli při pohřbu císaře Karla IV. Jan Očko, arcibiskup pražský a M. info
  • KOSMAS. Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Edited by Bertold Bretholz - Wilhelm Weinberger. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1923. xcviii, 29. info
  • KOSMAS. Cosmae Chronicon Bohemorum (Podřaz.) : Scriptorum rerum Bohemicarum. Tomus I, Cosmae ... Chronicon Bohemorum ... info
Výukové metody
Samostatná domácí četba.
Metody hodnocení
Zápočet. Ověří se sečtělost v zadaném textu.
Informace učitele
Kromě uvedeného vydání Kosmovy kroniky ve FRB je žádoucí užít Bretholzova vydání v MGH (kopie 1. knihy pro účely tohoto kolokvia jsou uloženy u prof. Nechutové).
Apart from the given edition of Cosma`s Chronicle published in FRB, it is also helpful to use the MGH edition (copy of its Book I is stored in the room of prof. Nechutová for the purpose of this course).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.