RLB76 "Hollywoodský" buddhismus

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Út 15:00–16:35 B32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá euroamerickou fascinací exotikou "Tibetu", "buddhismu" a vůbec "Orientu". Zpočátku byl Orient, stejně jako Tibet chápán spíše v negativních souvislostech, zprostředkovaných především zprávami křesťanských misionářů nebo ideologicky tendenčními výklady. Pro dnešní "západní" pohled je typická spíše idealizace, která našla své ztvárnění ve filmech, hudbě a literatuře. V teoretické oblasti lze hovořit o fenoménu "orientalismu" v reflexích tibetského buddhismu, jejichž populární projekcí jsou především romány a filmy. Jejich analýza tvoří hlavní náplň kurzu. Po počátečních teoretických a metodologických přednáškách jsou kriticky analyzována vybraná filmová díla (Ztracený obzor, Kundun, Sedm let v Tibetu, Pohár, Himálaj - Karavana, Malý Buddha, Na ostří nože, Anna a král aj.)
Osnova
  • 1. úvodní hodina 2. projekce ukázek z filmu Ztracený obzor 3. přednáška a rozprava k filmu Ztracený obzor 4. projekce dokumentárního filmu Hledání Šangri-la 5. projekce ukázek z filmu Kundun 6. přednáška a rozprava k filmu Kundun 7. projekce ukázek z filmu Sedm let v Tibetu 8. projekce ukázek z filmu Malý Buddha 9. přednáška a rozprava k filmům Sedm let v Tibetu a Malý Buddha 10. projekce dokumentárních filmů k tématu Tibet v Čechách a na Moravě, seminář, diskuse 11. projekce ukázek z filmu Pohár a rozprava 12. závěrečná kolokviální rozprava, ukončení kursu
Literatura
  • SCHELL, Orville. Virtual Tibet :searching for Shangri-la from the Himalayas to Hollywood. 1st ed. New York: Metropolitan books, 2000. 340 s. ISBN 0-8050-4381-0. info
  • Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Edited by Martin Slobodník - Gabriel Pirický. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, 2003. 200 s. ISBN 8089027083. info
  • Imagining Tibet : perceptions, projections, & fantasies. Edited by Thierry Dodin - Heinz Räther. Boston: Wisdom Publications, 2001. xiii, 465. ISBN 0861711912. info
  • LOPEZ, Donald S. Prisoners of Shangri-La : Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press, 1998. x, 283. ISBN 0226493105. info
  • LENOIR, Frédéric. Setkávání buddhismu se západem. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. 334 s. ISBN 8072074962. info
Metody hodnocení
Vstupní podmínky kolokvia: referát odevzdaný v písemné podobě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2006, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.