RLB76 "Hollywoodský" buddhismus

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
St 16:40–18:15 B11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá euroamerickou fascinací exotikou "Tibetu". Zpočátku byl Tibet chápán spíše v negativních souvislostech, zprostředkovaných především zprávami křesťanských misionářů nebo ideologicky tendenčními výklady. Pro dnešní "západní" pohled je typická spíše idealizace, která našla své ztvárnění ve filmech, hudbě a literatuře. V teoretické oblasti lze hovořit o fenoménu "orientalismu" v reflexích tibetského buddhismu, jejichž populární projekcí jsou především romány a filmy. Jejich analýza tvoří hlavní náplň kurzu. Po počátečních teoretických a metodologických přednáškách jsou kriticky analyzována vybraná filmová díla (Kundun, Sedm let v Tibetu, Pohár, Himálaj - Karavana, Malý Buddha, Na ostří nože aj.)
Literatura
  • Lopez, Donald S. (ed.). Curators of the Buddha : the study of Buddhism under colonialism. Illinois : University of Chicago Press, 1995.
  • Batchelor, Stephen. The awakening of the West : the encounter of Buddhism and Western culture. London : Aquarian, 1994.
  • LOPEZ, Donald S. Prisoners of Shangri-La : Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press, 1998. x, 283. ISBN 0226493105. info
Metody hodnocení
Vstupní podmínky kolokvia: referát odevzdaný v písemné podobě.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: (RLA10 && RLA11) || (RLKA10 && RLKA11)
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.