LJBcD02 Seminář k bakalářské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. Výuka probíhá formou individuálních konzultací. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
Úspěšné dokončení IV. semestru studia a splnění předepsaných kreditů a povinné četby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský oborový seminář navštěvuje student u vedoucího práce. Bakalářský oborový seminář vedou tito učitelé ÚKS: Bartoňková, Bartoněk, Nechutová, Bednaříková, Radová, Urbanová; bakalářská oborová práce se neobhajuje, viz studijní směrnice.
Osnova
  • Student, který si zvolil téma své bakalářské oborové práce z nabídky jednotlivých vyučujících, navštěvuje seminář k bakalářské oborové práci a konzultuje s vedoucím práce: postup a osnovu práce, odbornou literaturu, technické náležitosti a konkrétní problematiku zadaného tématu.
Literatura
  • HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vedoucím práce (metodologie a psaní bakalářské oborové práce): synopse, úvod, textová analýza, argumentace, závěr.
Metody hodnocení
Ukončení = dokončení a odevzdání práce.
Informace učitele
Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Individuálně dle domluvy s vedoucím práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.