LJBcD02 Seminář k bakalářské oborové práci z latinského jazyka a literatury

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/2/0. Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
Úspěšné dokončení IV. semestru studia a splnění předepsaných kreditů a povinné četby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský oborový seminář navštěvuje student u vedoucího práce. Bakalářský oborový seminář vedou tito učitelé ÚKS: Bartoňková, Bartoněk, Nechutová, Bednaříková, Radová, Urbanová; bakalářská oborová práce se neobhajuje, viz studijní směrnice.
Osnova
  • Student, který si zvolil téma své bakalářské oborové práce z nabídky jednotlivých vyučujících, navštěvuje seminář k bakalářské oborové práci a konzultuje s vedoucím práce: postup a osnovu práce, odbornou literaturu, technické náležitosti a konkrétní problematiku zadaného tématu.
Literatura
  • příslušnou literaturu zadává vyučující podle povahy práce
Metody hodnocení
prezenční a individuální konzultace, ukončení = zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.