VIKMA10 Informační politika

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petr Očko, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh
Pá 14:10–15:45 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí se státní informační politikou ČR a zejména pak s informační politikou EU, s jejími informačními portály a vyhledávacími systémy. Úvahy nad důležitostí informační politiky a informovanosti občanů a vliv těchto faktorů na podíl přímé a nepřímé demokracie.
Na konci kurzu budou studenti schopni identifikovat a orientovat se v informační politice ČR a EU i v jejich jednotlivých aktech (včetně dopadů).
Osnova
  • Co si představit pod pojmem informační politika;
  • dokument vlády ČR "Státní informační politika - cesta k informační společnosti";
  • elektronická forma státní správy;
  • využití elektronického podpisu ve státní správě;
  • návaznost inf. politiky ČR na EU;
  • vývoj inf. politiky EU;
  • Lisabonský proces;
  • informační a komunikační kanály informační politiky ČR a EU.
Výukové metody
Teoretická příprava.
Odborná diskuse.
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadováno studium informačních zdrojů v IS. Ukončení předmětu: písemná zkouška (test) nebo důkladné vypracování referátu na zadané téma.
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/informacni-politika
Další komentáře
Studijní materiály
Před přednáškou posluchači nastudují el. učební text dostupný na http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.