VIKMA10 Informační politika

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Věra Jurmanová Volemanová (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Rozvrh
Pá 13:20–14:55 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu se studenti seznámí se státní informační politikou ČR a zejména pak s informační politikou EU, s jejími informačními portály a vyhledávacími systémy. Úvahy nad důležitostí informační politiky a informovanosti občanů a vliv těchto faktorů na podíl přímé a nepřímé demokracie.
Osnova
  • Co si představit pod pojmem informační politika; dokument vlády ČR "Státní informační politika - cesta k informační společnosti"; elektronická forma státní správy; využití elektronického podpisu ve státní správě; návaznost inf. politiky ČR na EU; vývoj inf. politiky EU; projekt eEurope; vyhledávací systémy CELEX, EUR-Lex a další.
Literatura
  • PETERKA, Jiří. e-Česko 2006, NPPG, BSA. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
  • PETERKA, Jiří. Služby e-governmentu: vize a realita. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
  • MINISTERSTVO INFORMATIKY ČR. Státní informační a komunikační politika schválena vládou ČR. 2004. URL info
  • PETERKA, Jiří. Státní informační a komunikační politika - III. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
  • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - I. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
  • PETERKA, Jiří. Státní informační a (tele)komunikační politika - II. ISDN server, ACES, s.r.o, 2003. ISSN 1213-077X. URL info
  • Zákon ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). : Sagit, 2000. Sbírka zákonů, částka 68. URL info
  • Státní informační politika - cesta k informační společnosti. 1. vyd. Praha, 1999. URL info
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadována aktivní účast v hodinách, studium zadaných informačních zdrojů a vypracování seminární práce. Závěrečné hodnocení se bude zakládat na míře splnění výše uvedených povinností a na výsledku závěrečného písemného testu a ústní zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.