KRBcA16 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D. (přednášející), Mgr. Lucie Tešnarová (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 KOM 409
Předpoklady
KRBcA15 Klasická řečtina || LJBcA15 Klasická řečtina III || OJ527 Klasická řečtina III || RLB118 Klasická řečtina III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je podat studentům celý systém starořecké gramatiky a naučit je pracovat se slovníky a originálním textem.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni analyzovat delší řecká souvětí; vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách; za pomoci slovníku číst i složitější originální texty;
Osnova
 • - četba Lukášova evangelia - výklady zejména těchto jevů - prostokmenné aoristy, vedlejší věty účelové, vedlejší věty časové, perfektní kmen, optativy a konjunktivy
Literatura
  povinná literatura
 • Novum Testamentum Graece. Edited by Eberhard Nestle - Erwin Nestle - Barbara Aland - Kurt Aland. 27. revid. Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 89, 809. ISBN 3438051017. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. Vyd. 1. Olomouc: Burget, 2001. xi, 190. ISBN 8090279856. info
 • Uvedení do novozákonní řečtiny. Edited by Josef Bartoň. 3. uprav. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 161 s. ISBN 80-85917-81-5. info
 • ČERNUŠKA, Pavel, Veronika ČERNUŠKOVÁ a Jana PLÁTOVÁ. Ladislav Tichý: Slovník novozákonní řečtiny. Studia theologica. Olomouc, 2002, roč. 10, s. 102-103. ISSN 1212-8570. info
 • ČERNUŠKOVÁ, Veronika. Novozákonní řečtina : přehled morfologie se základním poučením o fonetice a syntaxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 78 s. ISBN 8024403595. info
  neurčeno
 • LIDDELL, Henry George a Robert SCOTT. Mega lexikon tés ellénikés glóssés : metafrasthen ek tés agglikés eis tén Ellénikén. Athénai: Ekdotés-Ióannés Siderns, 2001. 811 s. ISBN 9600802173. info
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
Výukové metody
Přednášky, gramatická cvičení. Četba souvislého řeckého textu. Studenti jsou povinni připravovat si předem překlad za pomoci slovníku. Při výuce je připravený text překládán a rozebírán z gramatického hlediska.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou, student přeloží úryvek z Lukášova evangelia a gramaticky určí slovesné tvary.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.