RJ_04 Ruština pro slavisty II

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 zrusena M13
Předpoklady
RJ_03 Ruština pro slavisty I
Předpokladem pro účast v kurzu je dobré zvládnutí azbuky (samostatné čtení, psaní), znalost gramatiky a slovní zásoby v rozsahu prvních pěti lekcí učebnice Raduga I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto východoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ruského jazyka a schopnost komunikovat v ruštině na běžná témata každodenního života.
Osnova
 • Mluvnice:
 • 1. Zájmena - osobní a přivlastňovací.
 • 2. Číslovky - základní a řadové. Vyjadřování data narození, věku a času.
 • 3. Sloveso - minulý a budoucí čas.
 • Konverzační témata:
 • 1. Doprava a cestování
 • 2. Zájmy a volný čas
 • 3. Obchody a nákupy
 • 3. Řečová etiketa
Literatura
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 253 s. ISBN 80-7238-035-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga. 1, Ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1996. 248 s. : i. ISBN 80-85784-70-X. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 118 s. info
Výukové metody
Лекция, речевая практика, письменные упражнения, диктант.
Metody hodnocení
Vyučovací metody: přednáška, gramatická cvičení, drilování slovíček, kontrola domácích úkolů, studentský referát. Pro splnění předmětu je požadováno splnění všech domácích úkolů a absolvování písemného testu s minimální úspěšností 75%.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=2514
Pro splnění kurzu je potřeba 70% účast, 100% plnění domácíh úkolů, přečtení 1 knihy od libovolného ruského spisovatele a absolvování závěrečného testu. UPOZORNĚNÍ: Kurzy ruštiny pro neruštináře organizované Ústavem slavistiky FF MU neposkytují povinnou minimální jazykovou kompetenci požadovanou předpisy FF MU. K získání této kompetence jsou určeny výhradně kurzy organizované Centrem jazykového vzdělávání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.