EN

FF:DVH042 Sofokles - Informace o předmětu

DVH042 Sofokles

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Eva Stehlíková (přednášející), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:50–12:25 G01
Předpoklady
Základní znalost dějin řeckého divadla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen interpretovat všechna Sofoklova dramata.
Osnova
  • 1. Doba a divadlo. 2. Sofokles a řecká tragédie. 3. Studium a interpretace jednotlivých tragédií (Aias, Antigona, Elektra, Filoktetes, Oiidpus Král, Oidipus na Koloně, Trachiňanky). 4. Stavba tragédie. 5. Sofoklův chór. 6. Inscenace Sofoklových tragédií.
Literatura
    doporučená literatura
  • GOLDHILL, S., Sophocles and the Language of Tragedy. Oxford 2012
  • STABRYLA St., Pierwszy lepszy uczciwy Atenczyk. In:Śpiewaj mi, Múzo. Ślask 1989 M),
  • KNOX Bernard M.W., The Heroic Temper. Univ. of California Press 1983
  • GOLDHILL-HALL, Sophocles and the Greek Tragic Tradition. Cambridge 2009
  • WEBSTER T.L.B., An Introduction to Sophocles. Oxford 1936
Výukové metody
Přednáška je doplněna čtením a diskusemi nad jednotlivými hrami i speciálními tématy.
Metody hodnocení
Seeminární práce, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Studenti bakalářského oboru se mohou zapisovat jen se souhlasem pedagoga.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/DVH042