EN

FF:HIA109a Obecné dějiny 19. st.- východ - Informace o předmětu

HIA109a Dějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. - východ

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 B1.41
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je porozumění stěžejním paradigmatům obecných dějin 19. století se zaměřením na východní otázku, postavení a úlohu ruské impéria v epoše mocenského expansionismu, imperialismu a kolonialismu, formování moderního nacionalismu a myšlenky východoevropského socialismu a zasazení těchto paradigmat do obecně evropského i světového dění. Absolvováním kurzu studenti získají znalosti o stěžejních politických, hospodářských, sociálních a myšlenkových směrech obecných dějin 19. století a osvojí si schopnost vysvětlit jejich zvláštní působení ve východoevropském prostředí. Osvojí si rovněž schopnost analyzovat a komparovat dění a myšlenkové proudy mezi západní a východní Evropou při zasazení událostí do obecně evropského a v lecčems i světového dění.
Osnova
 • Dopad a reflexe Velké francouzské revoluce ve střední východní Evropě
 • Role Ruska v protinapooleonských koalicích, porážka Napoleona a Vídeňský kongres
 • Éra kongresů, Svatá aliance, Čtyř a Pěti aliance
 • Revoluční hnutí v Evropě na počátku třicátých let 19. století
 • Východní otázka I.
 • Východní otázka II.
 • Formování moderních národů
 • Mocenské politické systémy 2. poloviny 19. století
 • Socialismus, konservatismus a liberalismus
 • Imperialismus a kolonialismus
 • Revoluce v Rusku
 • Haagské mírové konference, balkánské války a mocenská role Ruska v předvečer Velké války
Literatura
 • 9) Herre, Franz. Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok. Praha 1999
 • 5) Figes, Orgando. Natašin tanec. Kulturní dějiny Ruska. Praha-Plzeň, BETA-Dobrovský & Ševčík 2004
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • THIESSE, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 263 s. ISBN 9788073251185. info
 • GILBERT, Martin. Dějiny dvacátého století. Translated by Šimon Pellar - Milena Pellarová. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 639 s. ISBN 8071064017. info
 • HANUŠ, Jiří. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno: Barrister a principal, 2004. 220 s. Studium, sv. 4. ISBN 80-86598-64-0. info
 • CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století : historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 275 s. ISBN 807325039X. info
 • PIPES, Richard a Stanislav PAVLÍČEK. Rusko za starého režimu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 404 s. ISBN 8072035592. info
 • GILBERT, Felix a David Clay LARGE. Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 8020408878. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Translated by Pavla Lutovská - Karel Kubiš. Praha: Lidové noviny, 2003. 366 s. ISBN 80-7106-393-2. info
 • WHEEN, Francis. Karl Marx. Translated by Milan Dvořák. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2002. 327 s. ISBN 8072579304. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin :1492-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2002. 447 s. ISBN 80-86493-06-7. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • FIGES, Orlando. Lidská tragédie : ruská revoluce, 1891-1924 : A people's tragedy (Orig.). Vyd. 1. Praha: BETA, 2000. 837 s., [6. ISBN 80-86278-74-3-. info
 • HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780 :program, mýtus, realita. Translated by Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 207 s. ISBN 80-85959-55-0. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika, 1648-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 1999. 272 s. ISBN 80-902261-3-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV. (1789-1918). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 174 s. ISBN 80-210-2185-3. info
 • HLAVAČKA, Milan a Marek PEČENKA. Trojspolek :německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou. 2., přeprac. vyd., v Libri. Praha: Libri, 1999. 279 s. ISBN 80-85983-86-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 351 s., [8. ISBN 80-85846-05-5. info
 • DRŠKA, Václav, Aleš SKŘIVAN a František STELLNER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 217 s. ISBN 80-85241-57-9. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je přednesení (odevzdání) písemné práce – referátu a přednesení (odevzdání) písemné práce - recenze.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.