PSB_106 Pedagogická praxe z psychologie na SŠ

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
dva týdny. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSA_0SZ Souborná zkouška && PSB_78 Didaktika psychologie I
absolvování předmětů: Základy pedagogiky (DPS002), Obecná a alternativní didaktika (DPS003), Didaktika psychologie I (PSB_78)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická praxe na středních školách v předmětu psychologie slouží k získání a rozvoji dovednosti učit předmětu psychologie. Student při ní absolvuje náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie. Cílem je současně seznámit se se základními školskými dokumenty a s celkovým chodem školy.
Absolvováním praxe bude student schopen naplánovat, realizovat a řídit vyučovací hodinu psychologie na středních školách.
Student dokáže kriticky zhodnotit kvalitu své přípravy na vyučovací hodinu z hlediska její použitelnosti.
Student dokáže zhodnotit výsledky výuky, atmosféru třídy a chování žáků v hodině a vyvodí patřičné závěry.
Student umí provést záznam pozorování vyučovacího procesu na hospitaci ve škole a na jeho základě dokáže analyzovat pozorované jevy (hlavní proměnné - kategorie vyučovacího procesu).
Osnova
  • Pedagogická praxe na střední škole - absolvování min. 5 náslechů a 5 vlastních výstupů v hodinách psychologie, seznámení posluchačů se základními školskými dokumenty a s celkovým chodem školy, příp. účast na pedagogické radě, v předmětových komisích, na třídních schůzkách, seznámení s učitelskou a žákovskou knihovnou, asistentské práce atd.
Literatura
  • Kosíková, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 272 s. ISBN 78-80-247-2433-1.
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
  • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
  • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
Výukové metody
praxe
Metody hodnocení
zápočet
požadavky k ukončení předmětu: 1 záznam z pozorování vyučovací hodiny psychologie na střední škole a její analýza a min. 5 písemných příprav ze samostatných výstupů (dle doporučené osnovy), hodnocení pedagogické praxe studenta uvádějícím učitelem potvrzené ředitelem školy a sebereflexe – zhodnocení pedagogické praxe praktikantem
Informace učitele
Poslední změna provedena 22.9. 2015 - Z. Stránská.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.