PSB_106 Pedagogická praxe z psychologie na SŠ

Filozofická fakulta
podzim 2006
Rozsah
dva týdny. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Předpoklady
PSA_0SZ SZ && PSB_78 Didaktika psychologie I
absolvování předmětů: Základy pedagogiky (UZB002), Obecná a alternativní didaktika (UZB003), Didaktika psychologie I (PSB_78)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pedagogická praxe na středních školách v předmětu psychologie slouží k získání a rozvoji dovednosti učit předmětu psychologie. Student při ní absolvuje náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie. Cílem je současně seznámit se se základními školskými dokumenty a s celkovým chodem školy.
Osnova
  • Pedagogická praxe na střední škole - absolvování min. 5 náslechů a 5 vlastních výstupů v hodinách psychologie, seznámení posluchačů se základními školskými dokumenty a s celkovým chodem školy, příp. účast na pedagogické radě, v předmětových komisích, na třídních schůzkách, seznámení s učitelskou a žákovskou knihovnou, asistentské práce atd.
Metody hodnocení
typ výuky: praxe - náslechy a vlastní výstupy v hodinách psychologie na SŠ, požadavky k ukončení předmětu: 1 zápis náslechu v hodině psychologie na SŠ na základě pozorování a analýzy a min. 5 písemných příprav ze samostatných výstupů (dle doporučené osnovy), hodnocení pedagogické praxe studenty uvádějícím učitelem potvrzené vedením školy výstup: zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.