VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
50 hodin blokové výuky. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Markéta Bočková (cvičící)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Martinek (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Vědomí o obsahu kurzu, podmínkách ukončení a nutnosti uhradit část nákladů za ubytování a stravu při výjezdu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Letní školy je představit nová témata v oblasti Informační vědy formou přednášek a workshopů. Stejně důležitým cílem Letní školy je networking: jak interní (tvorba komunity), tak externí, tvořený setkáváním s lektory a studenty jiných oborových škol a institucí.
Literatura
  doporučená literatura
 • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to information science. First published. London: Facet Publishing, 2012. xxx, 351. ISBN 9781856048101. info
 • BROWN, John Seely a Paul DUGUID. The social life of information. Boston: Harvard Business School Press, 2002. xxvi, 330. ISBN 1578517087. info
Výukové metody
Četba, přednášky a workshopy, probíhající během  letního tábora v Zubří, prezentace a skupinový projekt.
Metody hodnocení
 • četba textů, jako příprava na konkrétní téma (cca 30–40 stran celkem) a krátká písemná příprava
 • tvorba a prezentace vlastního tématu (ve formě posterů a 10minutových přednášek, poster a slajdy bude nutné odevzdat před odjezdem)
 • účast na přednáškách a odpoledních workshopech
 • zpracování a zveřejnění projektu založeného na znalostech a dovednostech nabytých na Letní škole (formy výstupů a způsob jejich publikování budou oznámeny na začátku června; projekt by měl zabrat cca 12 hodin a zčásti půjde o kolaborativní aktivitu; termín odevzdání je 14. srpna)
 • zúčastnit se pátečního zakončení a po skončení odevzdat krátký webový zpětnovazební dotazník (cca 1 normostrana, do 10. července)
 • Informace učitele
  http://kisk.phil.muni.cz/cs/kalendar/16-letni-skola-kisku
  Letní škola 2016 se uskuteční v termínu 26. června - 1. července 2016 v Zubří u Nového Města na Moravě.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Poznámka k četnosti výuky: blokově od 26. 6 do 1. 7. 2016.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.