VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
50 hodin blokové výuky. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Radek Dobrovolný (cvičící)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Vědomí o obsahu kurzu, podmínkách ukončení a nutnosti uhradit část nákladů za ubytování a stravu při výjezdu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Letní školy je představit zajímavá témata v oblasti Informační vědy formou přednášek a workshopů. Stejně důležitým cílem Letní školy je networking: jak interní (tvorba komunity), tak externí, tvořený setkáváním s lektory a studenty jiných oborových škol a institucí.
Osnova
  • pondělí: barcamp (nekonference, kde studenti prezentují témata, kterým se věnují)
  • úterý: open knihovny
  • středa: čtenářství v digitálním věku (garance ÚISK)
  • čtvrtek: sociální inovace
  • pátek: e-government
Literatura
    doporučená literatura
  • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to information science. First published. London: Facet Publishing, 2012. xxx, 351. ISBN 9781856048101. info
  • BROWN, John Seely a Paul DUGUID. The social life of information. Boston: Harvard Business School Press, 2002. xxvi, 330. ISBN 1578517087. info
Výukové metody
Před výjezdem:
— příprava příspěvku na barcampu,
— nastudování textů k tématům (viz osnova).

V průběhu výjedu:
— přednášky odborníků,
— workshopy,
— skupinové miniprojekty,
— diskuzní skupiny,
— doprovodný program (sport, hry, studentský program).
Metody hodnocení
a) příprava na odborná témata
Ke každému ze čtyř témat LŠ student dostane v průběhu semestru několik článků k přečtení a vypracujete z nich krátké shrnutí a sepíše své stanovisko.
Doporučená délka přípravy jsou 2 NS (normostrana, tedy 1800 znaků včetně mezer). Za každou odevzdanou přípravu student obdrží 1 bod.

b) příprava barcampového příspěvku
Součástí LŠ je studentský Barcamp, kde program vytvoří přímo studenti. Úkolem je odevzdat článek (paper) na libovolné téma (oblast zájmu, výzkumu, pracovní zkušenost, koníček) z pohledu studenta KISKu.
Odevzdání má dvě části: odevzdání názvu příspěvku a anotaci. Následně pak celý článek. Minimální délka jsou 3 NS. Před LŠ bude hlasování, kde si studenti vyberou 16 nejzajímavějších témat, které potom autoři odprezentují na LŠ. Za odevzdání anotace a článku student obdrží po 1 bodu.

c) účast na LŠ
Účast na Barcampu, přednáškách a odborných workshopech je povinná. Veškerý doprovodný program je nepovinný.

Pro úspěšné absolvování LŠ je potřeba získat 6 bodů z práce během semestru a zúčastnit se všech 5 dnů LŠ. V případě nesplnění podmínek bude možnost opravy během prodlouženého zkouškového období.
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/cs/kalendar/5274-letni-skola-2017
Letní škola 2017 se uskuteční v termínu 26. - 30. června v Zubří u Nového Města na Moravě.

Poplatek za ubytování a stravu je 2500 Kč. Studentům KISKu bude zpětně vrácena částka 2000 Kč.

Mapa: https://mapy.cz/s/1qZb7
GPS: 49.578N, 16.135E
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: blokově od 26. 6 do 30. 6. 2017.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.