EN

FF:VIKMB20 Webová analytika - Informace o předmětu

VIKMB20 Webová analytika

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Bc. Petr Havlík (přednášející)
Mgr. Jan Martinek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 12:30–15:45 K21, Čt 10. 3. 12:30–15:45 K21, Čt 17. 3. 12:30–15:45 K21, Čt 24. 3. 12:30–15:45 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu je student schopen:
- Vyznat se v základních pojmech a zkratkách oboru webové analytiky.
- Implementovat a konfigurovat měření webu pomocí služby Google Analytics a Google Tag Manager.
- Vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých kanálů digitálního marketingu.
- Pochopit chování návštěvníků webu.
- Ovládat Google Analytics na úrovni oficiální certifikace GAIQ.
Osnova
 • Co je to webová analytika, její historie a současná omezení [BLOK 1],
 • Význam webová analytiky v kontextu digitálního marketingu. [BLOK 1]
 • Práce s Google Analytics [BLOK 2-4]
 • - Konfigurace nového měření
 • - Práce se standardními reporty
 • - Segmentace a vytváření vlastních reportů
 • - Interprace dat a automatizace reportingu
 • - Propojení Google Analytics s dalšími systémy uvnitř firem typu CRM či ERP
 • Google Tag Manager [BLOK 2-4]
Literatura
  povinná literatura
 • KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0 : kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 456 s. ISBN 9788025129647. info
  doporučená literatura
 • Google Analytics Blog: http://analytics.blogspot.cz/
 • Analytics Academy (e-learning): https://analyticsacademy.withgoogle.com/explorer
 • Centrum nápovědy služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/?hl=cs#topic=3544906
Výukové metody
4x 5hodinové bloky v průběhu semestru. Každý blok bude obsahovat úvodní výklad teoretické části, na který bude navazovat praktická část a cvičení v nástroji Google Analytics. Předpokládá se také samostatná příprava na navazující vyúkové bloky.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je zapotřebí získat alespoň 60 bodů ze 100 možných:
0 až 40 bodů - aktivní zapojování se do dění v hodině,
0 až 20 bodů - vypracovaní samostatné analýzy
0 až 40 bodů - vypracování manuálu v týmu pro implementaci nového měření.

V rámci kurzu lze získat oficiální certifikaci GAIQ (Google Analytics Individual Qualification): https://support.google.com/analytics/answer/3424287?hl=cs
Informace učitele
Předmět mohou absolvovat i studenti kombinovaného studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.