EN

FF:AJ27068 Migrace a imigrace v SA - Informace o předmětu

AJ27068 Migrace a imigrace v Severní Americe

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 G22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Předmět si nemohou zapsat studenti Bc. studia AJ
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách, z toho polovina bude věnována historickým a sociálním aspektům přistěhovalectví, druhá pak literárním aspektům. Cílem historické a sociologické části bude postihnout dynamiku společenských proměn severoamerické společnosti. Cílem literární části výkladu, komentované četby a rozboru textů je postihnout identitární problematiku, která se do literárních děl promítá jako součást estetické intence.
Osnova
 • 1. Historický a sociologický úvod do problematiky imigrace. 2. Identitární problematika v literatuře. 3. Analýza textů.
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr. 0. Évidence d'une culture nationale. I. Dimension noétique de l'art. II. Identité canadienne dans le contexte historique. III. Littérature canadienne-francaise et québécoise. VI. Solitudes canadiennes et la perception de l'autre. In Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková: Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-11, 24-43, 57-139, 246-255, 129 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • KYLOUŠEK, Petr. 0. Samozřejmost národní kultury. I. Umění jako poznání. II. Utváření kanadské identity v historickém kontextu. III. Francouzsko-kanadská a quebecká literatura. VI. Kanadské samoty a vnímání druhého. In Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková, Petr Horák: MY ONI JÁ. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu. 1. vyd. Brno: Host, 2009. s. 9-11, 27-49, 67-161, 293-297, 126 s. Host, 413. ISBN 978-80-7294-306-7. info
  doporučená literatura
 • TAYLOR, Charles, Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání, Praha, Filosofia 2001, překl. A. Bakešová, M. Hrubec aj.
 • BISSOONDATH, Neil, Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in Canada, Toronto, Penguin Books 1994
 • Littérature, immigration et imaginaire au Québec et en Amérique du Nord. Edited by Daniel Chartier - Véronique Pepin - Chantal Ringuet. Paris: L'Harmattan, 2006. 293 s. ISBN 2296002641. info
 • CHARTIER, Daniel. Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec, 1800-1999. Québec: Éditions Nota bene, 2003. 367 s. ISBN 289518139X. info
 • MOISAN, Clément a Renate HILDEBRAND. Ces étrangers du dedans : une histoire de l'écriture migrante au Québec, (1937-1997). Québec: Éditions Nota bene, 2001. 363 s. ISBN 2895180814. info
 • BOUCHARD, Gérard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde : essai d'histoire comparée. Montréal, Québec: Boréal, 2001. 503 s. ISBN 2764601107. info
 • RICŒUR, Paul. Oneself as another. Translated by Kathleen Blamey. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1994. ix, 363. ISBN 0226713296. info
 • RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil, 1990. 424 s. ISBN 2-02-011458-5. info
Výukové metody
Výklad a seminární práce.
Metody hodnocení
Seminární práce (18.000 znaků).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/AJ27068