EN

FF:HIA109c Obecné dějiny 19. st.- západ - Informace o předmětu

HIA109c Dějiny kultury a civilizace (1789-1918). Obecné dějiny 19. st. - západ

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 D21
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Předpokladem úspěšného absolvování kursu je předcházející či průběžná návštěva kursu Úvod do studia 19. a 20. století (Úvod do moderních dějin). Je též žádoucí absolvovat předtím alespoň některý z kursů raného novověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit dějiny "dlouhého" 19. století od Francouzské revoluce (1789) do první světové války. (1914-1918), a to v politických, sociálních a kulturních souvislostech. Prioritami je vývoj evropských mocností a zejména vývoj jejich politického systému, dějiny velkých ideologických systémů 19. století, dějiny symbolických aspektů revolučních dějů, dějiny intelektuálních hnutí a kulturních institucí s politickým významem. Součástí kursu je seznámení s problematikou základních procesuálních pojmů (revoluce, sekularizace, nacionalismus, imperialismus)a s tematickými okruhy, které vystihují evropský vývoj (politická a průmyslová revoluce, formování moderní politiky, liberalismus, nacionalismus, vývoj národních států apod.). Absolventi kursu budou schopni porozumět základním vývojovým trendům dlouhého 19. století a interpretovat i nové pojmy a problémy, které souvisejí s tímto obdobím.
Osnova
 • 1. Osvícenství, chápání pokroku
 • 2. Doba revolucí: příklad Francouzské revoluce
 • 3. Formování moderní politiky, idea lidských práv, utopie
 • 4. Liberalismus a ústavní stát, socialismus a marxismus
 • 5. Problém sekularizace a církevních dějin
 • 6. Národy a nacionalismus, idea národní jednoty
 • 7. Moderní antisemitismus a rasismus
 • 8. Průmyslová, technická a vědecká revoluce
 • 9. Krize a kritika moderny
Literatura
 • FURET, François. Francouzská revoluce. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 450 s. ISBN 8072034529. info
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Stanislav BALÍK. Právní dějiny evropských zemí a USA :(stručný nástin). 2. rozš. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2002. 223 s. ISBN 80-86473-15-5. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780 :program, mýtus, realita. Translated by Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 207 s. ISBN 80-85959-55-0. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika, 1648-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 1999. 272 s. ISBN 80-902261-3-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV. (1789-1918). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 174 s. ISBN 80-210-2185-3. info
 • MAIER, Hans. Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie : Revolution und Kirche : zur Frühgeschichte der Christlichen Demokratie (Orig.). Translated by Josef Štochl. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 278 s. ISBN 80-85959-50-X. info
 • VLČEK, Radomír. Ruský panslavismus - realita a fikce. 1999. 285 s. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu :požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. 212 s. ISBN 80-85899-16-7. info
 • FURET, Francois. Promýšlet Francouzskou revoluci. Překl. a ediční poznámka Petr Horák. Brno: Atlantis, 1994. 207 s. ISBN 80-7108-089-6. info
 • LOEWENSTEIN, Bedřich W. Otto von Bismarck. Praha: Svoboda, 1968. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí, doplněná o prezentace studentů a referáty.
Metody hodnocení
ústní zkouška zaměřená na základní pojmy disciplíny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/HIA109c