EN

FF:JAP127 Japonský jazyk II. - Informace o předmětu

JAP127 Japonský jazyk II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Mikeš (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.13
Předpoklady
RLB126 Japonština I || JAP126 Japonský jazyk I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet znalost základů mluvené japonštiny. Studenti, kteří chtějí kurz navštěvovat, musí disponovat znalostí slabičných abeced hiragany a katakany a alespoň několika desítek základních znaků kandži. Kurz je zaměřen na rozvoj jednoduchých konverzačních schopností a schopnosti porozumění mluvené řeči. Po úspěšném absolvování kurzu je student schopen vést jednoduchou konverzaci v japonštině v základních životních situacích.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
popsat stavbu jednoduché japonské věty;
interpretovat význam jednoduchých sdělení;
využít znalost základní slovní zásoby a gramatických struktur při formulaci jednoduchých větných konstrukcí;
rozlišit základní kategorie japonské gramatiky;
konstruovat jednoduchá sdělení na základě probrané slovní zásoby, gramatických struktur a konverzačních obratů;
zdůvodnit správnost použití probrané slovní zásoby a konverzačních obratů v základních životních situacích.
Osnova
 • 0. Úvodní informace ke kurzu;
 • 1. Opakování učiva kurzu JAPX102 Japonský jazyk I;
 • 2. Existenciální slovesa - „ga arimasu/imasu“;
 • 3. Popis umístění osob a věcí, „suki(na)“ – „kirai(na)“, slovní zásoba;
 • 4. Pozvání – návrh, barvy, slovní zásoba;
 • 5. Výzva, plán, slovní zásoba;
 • 6. Počítání plochých objektů, slovní zásoba;
 • 7. Denní rozvrh;
 • 8. Minulý čas, slovní zásoba;
 • 9. Partikule „to“, „mo“;
 • 10. Dny v týdnu, měsíce, roky, roční období;
 • 11. Adjektiva, slovní zásoba;
 • 12. Opakování učiva, cvičení.
Literatura
 • Kenneth G. Henshall, Tetsuo Takagaki (1990, 2003) Guide to Learning Hiragana & Katakana: First Steps to Reading and Writing Japanese. Tokyo: Tuttle Publishing.
 • • Kiyo Saka: Speak Japanese, Book 1: A Textbook for Young Students. Japan Publication Trading.
 • • Banno, E.; Ohno, Y.; Sakane, Y.; Shinagawa, Ch.: Genki I.: An Integrated Course In Elementary Japanese. Japan Times, 2002.
Výukové metody
Přednášky - teoretická příprava, písemná, poslechová a konverzační cvičení.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, jež tvorí 100 % hodnocení. Hranice jeho úspěšného zvládnutí je alespoň 80 bodů ze 100. Podmínkou je pravidelná účast na výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JAPX110 "Japonské písmo II."
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JAPX110 Japonské písmo II.
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Studenti, kteří se chtějí do kurzu zapsat, musí být schopni aktivně používat hiraganu a katakanu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/JAP127