MED12 Renesanční humanismus

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako základní uvedení do italského renesančního humanismu. Důraz je kladen na teoreticko-metodologické diskuse spojené s tímto dějinným obdobím a nejvýznamnější postavy renesančního humanismu, přičemž pozornost bude věnována také jeho ideovým předchůdcům (Giotto, Nicola a Giovanni Pisano, Dante). Jednotlivé přednášky uvádějí hlavní témata renesančního myšlení na pozadí umělecké tvorby, literatury a filosofie. Zvláštní pozornost bude věnována recepci antické tradice v humanistickém myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout teoreticko-metodologické diskuse spojené s tímto dějinným obdobím;
- popsat nejvýznamnější postavy renesančního humanismu;
- určit ideové předchůdce (Giotto, Nicola a Giovanni Pisano, Dante);
- vymezit recepci antické tradice v humanistickém myšlení.
Osnova
 • 1. "Renesance" jako teoreticko-metodologický problém.
 • 2. Předchůdci I: Giotto, Nicola a Giovanni Pisano.
 • 3. Předchůdci II: Dante Alighieri.
 • 4. Francesco Petrarca.
 • 5. Giovanni Boccaccio.
 • 6. Politické myšlení: Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Niccolò Machiavelli.
 • 7. Raná renesance v umění: Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio.
 • 8. Humanistická témata v malířství 15. století: Piero della Francesca a Sandro Botticelli.
 • 9. Filosofický humanismus 15. století: Lorenzo Valla a Giovanni Pico della Mirandola.
 • 10. Marsilio Ficino a florentská akademie.
 • 11. Pietro Pomponazzi a renesanční aristotelismus.
 • 12. Závěrečná diskuze.
Literatura
  povinná literatura
 • Floss, Pavel (2016). Cesty evropského myšlení II: Aktéři humanismu a rané renesance. Praha: Vyšehrad.
 • Leonardi, Claudio (ed.) (2015). Středověká latinská literatura (6.-15. století). Praha: Academia.
 • Le Goff, Jacques (2014). O hranicích dějinných období: Na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum.
 • Hankins, James (ed.) (2011). Renesanční filosofie. Praha: Oikoymenh.
 • Kristeller, Paul Oskar (2007). Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad.
 • Garin, Eugenio (ed.) (2003). Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.
 • Toman, Rolf (ed.) (2001). Umění italské renesance: Architektura - Sochařství - Malířství - Kresba. Praha: Slovart.
 • Burke, Peter (1996). Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Multiple-choice test (vyžaduje se 70% úspěšnost) zaměřený na ověření orientace v zadané četbě a v tématech probíraných během semestru.
Informace učitele
Cizojazyčná doporučená literatura k jednotlivým přednáškám bude zadávána průběžně. Z povinné literatury budou k pročtení zadány pouze vybrané kapitoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.