MED12 Italian Renaissance Humanism

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.33
Předpoklady
Basic understanding of English is welcome. Presentations, study materials, and tests shall be available in Czech as well.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Lectures provide a basic introduction to the Italian renaissance humanism. The course focuses on the theoretical and methodological discussions connected with this historical epoch as well as on the most important figures of renaissance humanism, including its intellectual precursors (Giotto, Nicola and Giovanni Pisano, Dante). Lectures introduce main themes of renaissance thought on the background of fine arts production, literature, and philosophy. Special attention will be paid to the reception of the classical tradition in humanistic thinking.
Výstupy z učení
Students will be able:
- to summarize the methodological discussions connected with this historical epoch;
- to describe the most important figures of renaissance humanism, including its intellectual precursors (Giotto, Nicola and Giovanni Pisano, Dante);
- to define the reception of the classical tradition in humanistic thinking.
Osnova
 • 1. "Renaissance" as a theoretical and methodological problem.
 • 2. Precursors I: Giotto, Nicola a Giovanni Pisano.
 • 3. Precursors II: Dante Alighieri.
 • 4. Francesco Petrarca.
 • 5. Giovanni Boccaccio.
 • 6. Political thought: Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Niccolò Machiavelli.
 • 7. Early renaissance in fine arts: Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio.
 • 8. Humanistic themes in the 15th century painting: Piero della Francesca, Sandro Botticelli et al.
 • 9. Philosophical humanism: Lorenzo Valla and Giovanni Pico della Mirandola.
 • 10. Marsilio Ficino and Florentine Academy.
 • 11. Pietro Pomponazzi and the Renaissance Aristotelism.
 • 12. Concluding remarks.
Literatura
  doporučená literatura
 • [CZE] Leonardi, Claudio (ed.) (2015). Středověká latinská literatura (6.-15. století). Praha: Academia.
 • [CZE] Černý, Václav - Pelán, Jiří (eds.) (2020). Italská renesanční literatura I-II. Praha: Karolinum.
 • [CZE] Burckhardt, Jacob (2013). Kultura renesance v Itálii. Praha: Rybka Publishers.
 • [CZE] Le Goff, Jacques (2014). O hranicích dějinných období: Na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum.
 • [CZE] Burke, Peter (1996). Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta.
 • [CZE] Garin, Eugenio (ed.) (2003). Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.
 • [CZE] Kristeller, Paul Oskar (2007). Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad.
 • [CZE] Hankins, James (ed.) (2011). Renesanční filosofie. Praha: Oikoymenh.
 • [CZE] Floss, Pavel (2021). Aktéři Humanismu a rané renesance. Prahra: Vyšehrad.
 • [CZE] Toman, Rolf (ed.) (2001). Umění italské renesance: Architektura - Sochařství - Malířství - Kresba. Praha: Slovart.
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • [ENG] Wyatt, Michael (ed.) (2014). The Cambridge Companion to the Italian Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [ENG] Kraye, Jill (ed.) (1996). The Cambridge Companion to Renaissance Humanism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [ENG] Najemy, John M. (ed.) (2004). Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550. Oxford: Oxford University Press.
 • [ENG] Hay, Denys (1977). The Italian Renaissance in Its Historical Background. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [ENG] Freemantle, Richard (2008). God and Money: Florence and the Medici in the Renaissance. Firenze: Leo S. Olschki.
 • [ENG] Trinkaus, Charles (1995). In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 • [ENG] Baron, Hans (1966). The Crisis of the Early Italian Renaissance. Princeton: Princeton University Press.
 • [ENG] Kristeller, Paul Oskar (1979). Renaissance Thought and Its Sources. New York: Columbia University Press.
 • [ENG] Schmitt, Charles B. - Skinner, Quentin (eds.) (1988). The Cambridge History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • [ENG] Campbell, Stephen J. - Cole, Michael W. (2012). A New History of Italian Renaissance Art. London: Thames & Hudson.
Výukové metody
Lectures and discussions.
Metody hodnocení
Credits are awarded for successful passing of the final test (pass mark = 70%) aimed at testing student's insight into the topics discussed during the semester.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Compulsory and recommended readings will be assigned periodically throughout the semester.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/MED12