MED12 Renesanční humanismus

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako zákadní uvedení do italského renesančního humanismu. Po jeho absolvování bude student orientován v teoreticko-metodologických diskusích spojených s tímto dějinným obdobím a bude seznámen s nejvýznamnějšími postavami renesančního humanismu, přičemž pozornost bude věnována také jeho ideovým předchůdcům (Giotto, Nicola a Giovanni Pisano, Dante). Jednotlivé přednášky uvádějí hlavní témata renesančního myšlení na pozadí umělecké tvorby, literatury a filosofie. Zvláštní pozornost bude věnována recepci antické tradice v humanistickém myšlení.
Osnova
 • 1. "Renesance" jako teoreticko-metodologický problém
 • 2. Předchůdci I: Giotto, Nicola a Giovanni Pisano
 • 3. Předchůdci II: Dante Alighieri
 • 4. Francesco Petrarca
 • 5. Giovanni Boccaccio
 • 6. Politické myšlení: Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Niccolò Machiavelli
 • 7. Raná renesance v umění: Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio
 • 8. Humanistická témata v malířství 15. století: Piero della Francesca a Sandro Botticelli
 • 9. Filosofický humanismus 15. století: Lorenzo Valla a Giovanni Pico della Mirandola
 • 10. Marsilio Ficino a florentská akademie
 • 11. Pietro Pomponazzi a renesanční aristotelismus
 • 12. Závěrečná diskuze
Literatura
  povinná literatura
 • Floss, Pavel (2016). Cesty evropského myšlení II: Aktéři humanismu a rané renesance. Praha: Vyšehrad.
 • Leonardi, Claudio (ed.) (2015). Středověká latinská literatura (6.-15. století). Praha: Academia.
 • Le Goff, Jacques (2014). O hranicích dějinných období: Na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum.
 • Hankins, James (ed.) (2011). Renesanční filosofie. Praha: Oikoymenh.
 • Kristeller, Paul Oskar (2007). Osm filosofů italské renesance. Praha: Vyšehrad.
 • Garin, Eugenio (ed.) (2003). Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.
 • Toman, Rolf (ed.) (2001). Umění italské renesance: Architektura - Sochařství - Malířství - Kresba. Praha: Slovart.
 • Burke, Peter (1996). Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Multiple-choice test (vyžaduje se 70% úspěšnost) zaměřený na ověření orientace v zadané četbě a v tématech probíraných během semestru.
Informace učitele
Cizojazyčná doporučená literatura k jednotlivým přednáškám bude zadávána průběžně. Z povinné literatury budou k pročtení zadány pouze vybrané kapitoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.