DSMA06 Římské reálie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A24
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Alespoň základní orientace v římských politických dějinách. Alespoň základní znalost latiny vítána.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je obeznámit studenty s různými aspekty každodenního života v římské republice i v obdobích císařství.
Student se naučí správně používat a překládat pojmy z různých oblastí římského soukromého života.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student bude:
- disponovat důkladnými znalostmi římského způsobu života, které mu umožní lépe porozumět vývoji římských dějin a římskému myšlení;
- schopen kriticky posoudit přesnost využití římských reálií v literatuře, krásném umění nebo filmu.
Osnova
 • 1) Prameny a literatura; význam výzkumu oblasti zničené výbuchem Vesuvu r. 79 pro poznání římského soukromého života.
 • 2) Bydlení I - město (soukromý městský dům, jeho výzdoba; insulae).
 • 3) Bydlení II - venkov (villa rustica, villa urbana, zahrady; zařízení domu).
 • 4) Zemědělství (hist. vývoj, pěstování plodin, chov zvířat).
 • 5) Stravování (potraviny, nápoje), hostiny a zábava.
 • 6) Řemesla, obchod, živnostenské spolky, nakupování (trhy, restaurace).
 • 7) Odívání, obutí; látky, šperky, kosmetika, účesy.
 • 8) Denní rytmus (počítání času, denní činnosti), hygiena (lázně, péče o tělo, toalety, kanalizace a vodovody, nakládání s odpadem).
 • 9) Kalendář, hry, svátky.
 • 10) Doprava, komunikace (vozy; dopisy, psací potřeby); knihy a knihkupectví.
 • 11) Exkurze.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, I,. von. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Die römischen Privataltertümer. München 1911.
  doporučená literatura
 • Der Neue Pauly/The New Pauly (on-line, databáze ÚKS)
 • JOHNSTON, Harold Whetstone. The Private Life of the Romans. Chicago: Scott, Foresman and Company, 1909. Dostupné online: http://www.gutenberg.org/files/40549/40549-h/40549-h.htm
 • SCULLARD, H. H. Festivals and ceremonies of the Roman Republic. First published. Ithaca, New York: Cornell University Library, 1981. 288 stran. ISBN 0801414024. info
 • CHRIST, Karl. Die Römer : eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation. 2. Aufl. München: C.H. Beck, 1978. 316 s. ISBN 3406302521. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. URL info
 • ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1968. 258 s. URL info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
Výukové metody
Seznámení s jednotlivými vyjmenovanými oblastmi pomocí přednášek a četby ukázek z pramenů, zejména takových, jako je poezie, drama, soukromá korespondence, satira, antický román.
Na obrázcích se budou studenti učit poznávat a pojmenovávat jednotlivá zařízení domu, součásti oděvu atd.
Metody hodnocení
Písemný test, který prověří také znalost latinské terminologie.
Jaro 2020: série minitestů k jednotlivým tématům formou odpovědníků v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2022.